Skillnaden i valdeltagande mellan vita och icke-vita unga vuxna är extrem i Sverige

I 2022 års (tre olika) val kommer förstagångsväljarna att utgöra runt 430 000 personer motsvarande 5,7% av hela väljarkåren. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har under veckan därför publicerat en rapport som visar hur de unga väljarna röstade i 2018 års val som visar att de unga vuxna med utländsk bakgrund röstar i långt mindre utsträckning än de unga vuxna majoritetssvenskarna och särskilt gäller det de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund som bor och lever i miljonprogramsområdena bland vilka valdeltagandet är extremt lågt och det finns tyvärr en del som tyder på att valdeltagandet t o m är högre bland invandrarna än bland deras barn – d v s bland de s k andragenerationarna – just inom denna grupp.

I riksdagsvalet 2018 röstade 73,6% av de unga i miljonprogramsområdena att jämföra med 91,2% av de unga majoritetssvenskarna i icke-fattiga områden, d v s det skiljde nästan 18 procentenheter i valdeltagande mellan dessa båda grupper av unga vuxna och i alltför många kommuner kan det t o m skilja uppemot 40 procentenheter mellan grupperna ifråga.

Hade det bara bott unga vuxna majoritetssvenskar i Sverige så hade de unga vuxna majoritetssvenskarna antagligen uppvisat det allra högsta valdeltagandet i världen inom gruppen unga vuxna i en fungerande parlamentarisk demokrati där det fortfarande hålls fria och allmänna val. Med andra ord sitter den parlamentariska demokratin sannerligen ”i ryggmärgen” bland majoritetssvenskarna och även bland de unga majoritetssvenskarna.

Den stora skillnaden mellan unga vuxna med svensk och utomeuropeisk bakgrund bådar samtidigt inte särskilt gott inför framtiden mot bakgrund av att de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund är så påtagligt många idag – mellan 25-30% – samtidigt som denna grupp antagligen känner sig utanför majoritetssamhället i stort mer än någon annan grupp av unga vuxna.

Det ska f ö sägas att mycket tyder på att bland majoritetssvenska unga vuxna män stöttar långt över 60% idag antingen M, SD, KD eller L och kanske så många som 30% kommer att rösta på SD i höst. Eftersom de majoritetssvenska unga vuxna röstar i allra högst utsträckning så kommer därmed deras röster att betyda allra mest vad gäller mandatutdelningen för de olika partierna i 2022 års (tre olika) val och det går inte att säga något annat än att SD kommer att tjäna rejält på detta.