SD fortsätter att sjunka men är fortsatta stora bland landets män

SD sjunker till 18,7% i SVT:s och Novus färska väljarbarometer och gapet mellan SD och M (21,5%) vidgas men fr a gör gapet mellan SD och M respektive S (32%) det.

Dock är SD tyvärr fortsatt alltför stora bland landets män varibland SD kan räkna med ett stöd på 25,8% men tack vare S’ fortsatta uppgång är SD och S numera jämnstarka bland männen.

SD fortsätter också att sjunka bland kvinnorna varibland stödet för SD nu är nere på 11,4% och bland de unga kvinnorna mellan 18-29 år är stödet nu så lågt som 7,1%.

stöd för SD bland män:

18-29 år: 25,7% (2:a efter M 30,3%)

30-49 år: 24,6% (1:a innan M 24,4%)

50-64 år: 33,5% (1:a innan S 24,4%)

65 år-: 23,6% (2:a efter S 37,9%)

stöd för SD bland invånare i:

Sydsverige: 23,4% (2:a efter S 27,6% – här var SD tidigare 1:a)

Småland, Gotland och Öland: 24,3% (2:a efter S 27,4% – här var SD tidigare 1:a)

Västsverige: 21,2% (2:a efter S 28,7%)

Stockholms län: 14,4% (3:a efter S och M)

Mellansverige: 19,2% (3:a efter S och M)

Norrland: 17,3% (2:a efter S 39,3%)