Om att vara väl företrädd i ett antal olika folkbiblioteks bestånd

Jag upptäckte idag att huvudbiblioteket i Huddinge, som är den största (folkrikaste) kommunen i huvudstadsregionen efter Stockholms stad och där jag är skriven, tydligen har sammanlagt fem av mina böcker i sitt bestånd vilka står uppradade under signumet Ohe (Minoriteter) tillsammans med böcker författade av bl a Sara Ahmed, Lisa Bjurwald, Mattias Gardell, Robin DiAngelo, Stefan Jonsson, Reni Eddo-Lodge, Ibram X. Kendi, Mariama Jobe, Per Wirtén, Lena Sundström och Sven Lindqvist men det verkar bara vara jag som företräds med fler än två böcker på Ohe-hyllan.

Även på stadsbiblioteken i min hemstad Motala och i Karlstad, där jag arbetar, är jag av någon anledning väl företrädd i samlingarna och jag har ibland undrat om det kanske kan ha att göra med att någon bibliotekarie som styr över bokinköpen möjligen har valt att köpa in så många av just mina böcker till dessa tre bibliotek (d v s i Huddinge, Motala och Karlstad) på grund av att jag på olika sätt är kopplad till dessa kommuner.

Eller så är det helt enkelt bara ”normalt” att huvudbiblioteket i en viss kommun i landet har fem av mina böcker i sitt bestånd för en sökning på mitt namn som författarnamn ger bl a vid handen att exempelvis stadsbiblioteket i Haninge har hela 9 av mina böcker och Södertäljes huvudbibliotek likaså medan Täby huvudbibliotek har 7 av mina böcker i sina samlingar och jag har då ingen som helst koppling till några av dessa kommuner.