Att finnas med i Lisa Wool-Rim Sjöbloms nya grafiska roman ”Den uppgrävda jorden”

Speciellt och inte minst fint att få vara med som karaktär och bli (av)porträtterad i Lisa Wool-Rim Sjöbloms nya grafiska och dokumentära roman ”Den uppgrävda jorden” som gavs ut i dagarna på Galago och som handlar om de tusentals illegala utlandsadoptionerna till Sverige och om alla vi vuxna adopterade i Sverige som genom alla år har kämpat för upprättelse, sanning, rättvisa och försoning och både i närmast total motvind och för min egen del med raserandet av mitt eget yrkes- och privatliv som en konsekvens av min egen kamp mot den genomkorrupta adoptionsindustrin.