En översikt över artiklar i svenska tidningar och tidskrifter publicerade mellan 1927-2021 där asiaters upplevelser av Sverige och syn på rasism är i fokus

En kronologisk översikt över 274 artiklar i svenska tidningar och tidskrifter publicerade mellan 1927-2021 där asiater är intervjuade, där asiaters röster hörs eller som asiater har författat på svenska och som handlar om att vara asiat i Sverige i relation till frågor om antiasiatisk rasism (intervjuer, reportage, debattartiklar, repliker, krönikor, kolumner, insändare, ledare mm) och personerna som omnämns inom parentes är namn som förekommer under året.

Det som också går att konstatera är att adopterade är överrepresenterade, att kvinnorna dominerar samt att personer med bakgrund i Kina, Sydkorea, Filippinerna och Vietnam förekommer oftast.

(1927: 1)

1942: 1

(1946: 1)

1947: 1

1956: 1

1959: 1

1962: 1

(1964: 2 (Akiko Arno))

1965: 3 (Yung-Woo Han)

1970: 1

1971: 2 (Jonas Rask)

1973: 1

1988: 7 (Petra Ljung)

1990: 2 (Tom Hjelte)

1991: 1

1994: 5 (Sonja Björk)

1995: 1

1996: 2 (Astrid Trotzig)

1997: 3 (Astrid Trotzig)

1998: 1

2001: 2 (Soki Choi)

2002: 1

2003: 7 (Astrid Trotzig, Susanne Brink)

2004: 3 (Danjel Nam)

2005: 7 (Tobias Hübinette, Sofia French)

2006: 1

2007: 1

2008: 4 (Nguyen Bich Thuy, Alice Svensson)

2009: 4 (Lena Sundström)

2010: 1

2011: 10 (Patrik Lundberg)

2012: 9 (Patrik Lundberg, Merlita Malmström)

2013: 20 (Caroline Ljuus, Tove Lifvendahl)

2014: 19 (Ninni Sundin, Angela Larsson, Jenny Nguyen, Patrik Chi)

2015: 18 (Lisa Wool-Rim Sjöblom, Tobias Hübinette, Danjel Nam)

2016: 15 (Lisa Wool-Rim Sjöblom, Jo Dabouth)

2017: 8 (Viola Bao)

2018: 19 (Sharon Wong, Jeanina Santiago, Dido Stadler, Aili Tang)

2019: 10 (Viktor Wu)

2020: 39 (John Hamben, Yuhua Liu, Maria Fredriksson, Bryan Grey)

2021: 39 (Sofia Vu, Mara Lee, Evelyn Mok, Sayaka Osanami Törngren)

personer som förekommer tre gånger eller mer än så:

Gabriella Fäldt: 3

Tom Hjelte: 3

Angela Larsson: 3

Lin Lerpold: 3

Yuhua Liu: 3

Caroline Ljuus: 3

Merlita Malmström: 3

Jiang Millington: 3 

Nguyen Bich Thuy: 3

Jenny Nguyen: 3

Sherlina Nilsson: 3

Dido Stadler: 3

Lena Sundström: 3

Aili Tang: 3

Ann-Marie Tung Hermelin: 3

Sofia Vu: 3

Victor Wu: 3

Viola Bao: 4

Patrik Chi: 4

Bryan Grey: 4

John Hamben: 4

Sayaka Osanami Törngren: 4

Jeanina Santiago: 4

Mara Lee: 5

Tove Lifvendahl: 5

Danjel Nam: 7

Petra Ljung: 8

Lisa Wool-Rim Sjöblom: 8

Evelyn Mok: 9

Sharon Wong: 9

Maria Fredriksson: 10

Danny Lam: 11

Astrid Trotzig: 14

Tobias Hübinette: 26

Patrik Lundberg: 39