De utlandsadopterade i Frankrike kräver nu att alla ursprungsländer och ankomstår ska utredas

Den 20 december 2021 publicerade Le Monde en uppmärksammad debattartikel och ett historiskt upprop som en koalition bestående av ett stort antal utlandsadopterade i Frankrike skrev under vilka tillsammans krävde att Macrons regering tillsätter en statlig fransk utredning för att gå till botten med korruptionen inom den franska internationella adoptionsverksamheten som bevisligen har stått bakom ett stort antal illegala adoptioner från bl a Sydkorea, Vietnam, Tchad, Haiti, Chile, Sri Lanka, Mali, Guatemala och Etiopien och med den franska statens goda minne (och välsignelse). 

Själv skrev jag också under Le Monde-artikeln som den enda icke-fransmannen att göra så (d v s jag är ju en svensk utlandsadopterad person) och i anslutning till uppropet lovade Macrons minister för barn- och familjefrågor Adrien Taquet att en sådan utredning kommer att tillsättas i någon form.

Idag kräver samma koalition av utlandsadopterade i Frankrike som kallar sig RAIF – Pour la reconnaissance des adoptions illégales à l’international en France – i ett öppet brev till samtliga ledamöter i den franska nationalförsamlingen att samtliga ursprungsländer ska inkluderas i den kommande utredningen liksom samtliga ankomstår ända sedan de första internationella adoptionerna ägde rum till Frankrike från bl a Algeriet, Vietnam och Sydkorea i början av 1960-talet och fram tills idag:

Totalt har Frankrike och fransmännen adopterat runt 100 000 barn från åtminstone ett 80-tal olika länder sedan 1960-talets början och fram tills dags dato.