SD fortsätter att växa nu när pandemin snart är över och bland de unga vuxna är könspolariseringen fortsatt extrem

Gårdagens Novus-opinionsundersökning visar att SD:s stöd bland landets män fortsätter att öka medan stödet bland landets kvinnor omvänt fortsätter att minska. 

Dessutom svarar hela 32% av samtliga som har deltagit i undersökningen att SD har den allra bästa migrations- och integrationspolitiken, vilket är en ökning jämfört med tidigare undersökningar. Det går att anta att bland landets män handlar det med stor sannolikhet om långt över 40% – kanske så mycket som 45%. För någon månad sedan svarade f ö över 50% av alla män att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson i en undersökning.

SD hade i januari 2022 stöd av:

28,5% av alla LO-medlemmar (jfr 5,8% av alla SACO-medlemmar)

27,5% av alla män (jfr 11,8% av alla kvinnor och vilket innebär att SD fortsatt är det enskilt största partiet bland alla män)

24,9% av alla invånare i Sydsverige

24,1% av alla invånare i Småland, Gotland och Öland 

23,6% av alla medelinkomsttagare

21,1% av alla invånare i Västsverige

Och sist men inte minst – bland de unga vuxna (18-29 år) är den könspolariseringen så extrem idag vad gäller stödet för SD att det nästan inte går att ta in att en sådan partipolitisk könsuppdelning (och i förlängningen könsantagonism) ens kan existera: I januari 2022 sympatiserade endast 7,2% av de unga kvinnorna med SD att jämföra med närmare 26% av de unga männen, vilket inte bådar särskilt gott inför framtiden.

Totalt stöttar över 60% av de unga männen M, SD, KD eller L och 65% av de unga kvinnorna S, V, MP eller C.

Bland kvinnorna är SD i övrigt som störst i åldersgruppen 50-64 år (med ett stöd på 18%) och bland männen gäller detsamma (med ett stöd som överstiger 32%).