Veckan har hittills bjudit på skapandet av en högskolekurs i kritisk ras- och vithetsforskning och inskickandet av en projektansökan som handlar om att studera de svenska asiaterna

Denna vecka har hittills bjudit på inskickandet av en artikel (om utlandsadoptionerna till Sverige) till en vetenskaplig tidskrift, en genomförd gästföreläsning (om afrofobi eller antisvart rasism) vid Södertörns högskola, en inbjudan att delta i Jason Diakités och Marcus Samuelssons podcast ”This moment”, ett konsultuppdrag rörande utformandet av en enkät som handlar om rasism, en mejlväxling med idéhistorikern Tony Gustafsson och en del annat utöver den reguljära undervisningen liksom sist men inte minst inskickandet av en högskolekurs till Karlstads universitet samt av en projektansökan till (den statliga forskningsfinansiären) Forte.

Vad gäller kursen så handlar det om den första svenska högskolekursen som är en renodlad kurs i specifikt svensk kritisk ras- och vithetsforskning som, om allt går vägen, kommer att ges för första gången under höstterminen 2022.

När jag var doktorand vid Stockholms universitet skapade jag visserligen en egen kurs som handlade om kritisk adoptionsforskning och när jag arbetade som lärare vid Södertörns högskola skapade jag likaså en egen kurs som behandlade barn och unga med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena men denna kurs är ändå ”något alldeles extra” som det heter och inte minst då jag är en av dem i landet som under de senaste tio åren har arbetat för att försöka bygga upp ett specifikt svenskt kritiskt ras- och vithetsforskningsfält från grunden.

Vad gäller projektansökan så handlar det om det första svenska forskningsprojektet som studerar de svenska (sydost- och öst)asiaterna och som, om allt går vägen, kommer att påbörjas om ett år tillsammans Sayaka Osanami Törngren vid Malmö universitet.

Asiaterna i Sverige är en snabbt växande demografisk grupp som i stort sett ingen svensk forskare hittills har intresserat sig för trots att det är en minoritet som snart räknar en kvarts miljon invånare och som därmed är större till antalet än de svenska latinamerikanerna och inte mycket mindre än afrosvenskarna. Det finns nämligen märkligt nog sammanlagt endast 20-talet vetenskapliga studier om asiaterna i Sverige (att jämföra med mängder av studier om t ex de svenska chilenarna, turkarna, kurderna, etiopierna eller iranierna liksom om afrosvenskarna eller de svenska muslimerna) och endast en handfull av dem har undersökt hur asiater i Sverige erfar rasism. Det är just denna närmast totala brist på kunskap om asiaterna i Sverige som Sayaka och jag vill åtgärda med vårt planerade projekt.

Slutligen – om både kursen (kursplanen ska härnäst godkännas internt vid Karlstads universitet) och projektet (projektansökan ska härnäst behandlas av en beredningsgrupp vid Forte) blir verklighet (och blir det så, så går det antagligen trots allt inte att säga något annat än att jag nog faktiskt ändå är rätt så privilegierad vad gäller yrkeslivet) så går två yrkesmässiga framtidsdrömmar i uppfyllelse för min del – jag får dels undervisa om ras- och vithetsfrågor i ett svenskt sammanhang och jag får dels forska om asiaternas situation i dagens Sverige.