Idag kommer Catrin Lundströms och min nya bok ”Den färgblinda skolan. Ras och vithet i svensk utbildning” officiellt ut på Natur & Kultur

Så var det återigen dags för ännu ett ”pandemi-boksläpp”:

Idag kommer Catrin Lundströms och min bok ”Den färgblinda skolan – ras och vithet i svensk utbildning” ut på Natur & Kultur och eftersom det just är under pandemin så blir det inget releaseevenemang.

”Den färgblinda skolan” handlar om hur det som en gång var åtminstone västvärldens mest jämlika och integrerade skola har kunnat utvecklas till att bli åtminstone västvärldens mest ojämlika och segregerade skola och boken argumenterar för att det är hög tid att överge den rådande färgblindheten och börja tala om ras och vithet i relation till skolans värld för att på djupet både kunna förstå denna utveckling och i bästa fall även försöka motverka och vända densamma.

Boken är f ö den sjunde i ordningen som jag har givit ut sedan 2017 och antingen tillsammans med andra eller som ensamförfattare, som handlar om ras och vithet i relation till dagens Sverige.

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/Den-fargblinda-skolan

””Den färgblinda skolan – ras och vithet i svensk utbildning” behandlar vad begreppen ras och vithet har att säga om dagens svenska skola. Utgångspunkten för boken är att Sverige numera härbärgerar västvärldens mest heterogena elevsammansättning efter USA, inte minst gäller det den rasliga och etniska mångfalden liksom religiös och språklig mångfald. Samtidigt har den svenska skolan på rekordtid kommit att utvecklas till västvärldens mest segregerade och ojämlika skola. Hur kan tvillingbegreppen ras och vithet hjälpa oss att förstå detta nya Sverige och det genomsegregerade svenska utbildningsväsendet.

Tobias Hübinette är docent i interkulturell pedagogik och lärare i interkulturella studier och svenska som andraspråk samt forskare i kritiska ras- och vithetsstudier vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet.

Catrin Lundström är docent i sociologi och biträdande professor i etnicitet och migration vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO, Linköpings universitet.”