Invånarna med utomeuropeisk bakgrund fortsätter att avstå från vaccinet i högre grad än majoritetsinvånarna även i de yngre åldersgrupperna

Att det är unga vuxna som driver på smittspridningen just nu i vinter och under ”omikron-vågen” har upprepats till leda, då de äldre redan är dubbel- och snart även trippelvaccinerade i mycket hög grad och särskilt gäller det majoritetsinvånarna och invånarna med bakgrund i övriga Norden, Europa och västvärlden.


Skillnaden i vaccinationstäckning bland ungdomar och unga vuxna (16-39 år) är dock tyvärr mycket stor när majoritetsinvånarna jämförs med invånarna som har utomeuropeisk bakgrund och fr a bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika. Samma skillnad föreligger även bland de äldre invånarna men det ska då sägas att det är särskilt inom åldersgruppen 16-39 år som invånarna som har bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika hittas – åtminstone 25% av alla invånare inom denna åldersgrupp har då numera denna bakgrund om inte mer än så.


Bland majoritetssvenskarna i åldrarna 16-39 år är snart 80% dubbelvaccinerade att jämföra med 40-50% bland invånarna som har bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika. Det är dessutom särskilt i de tre storstadsregionerna som invånarna som har bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika har avstått från att vaccinera sig i allra högst utsträckning och det verkar också vara i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som smittspridningen skenar allra mest och allra snabbast i skrivande stund.


Samtidigt är det tyvärr fortsatt så att det är landets invånare med utomeuropeisk bakgrund som drabbas allra mest och värst av viruset – det är de som insjuknar allra mest och som intensivvårdas allra mest och som dör allra mest proportionellt sett – d v s det är samtidigt den grupp som hade ”tjänat” på att vaccinera sig i allra högst grad.


Ingen vet samtidigt varför så många av invånarna med utomeuropeisk bakgrund och fr a med bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika väljer att (åtminstone hittills för det kan så klart ändras) avstå från att vaccinera sig överhuvudtaget.


Att de tonåriga och unga vuxna majoritetssvenskarna ”omvänt” – och både kvinngrant och mangrant – sluter upp bakom uppmaningen att låta vaccinera sig är antagligen inte särskilt svårt att förstå då det ofta och gärna heter att det s k svenska folket hyser en mycket stor tillit till samhället, staten, ”experterna” och ”överheten” än invånarna i andra länder på jorden. En åtminstone trolig förklaring till att så många invånare med utomeuropeisk bakgrund till synes vägrar att vaccinera sig är att denna grupp överlag hyser en mycket liten tillit till samhället, staten, ”experterna” och ”överheten”.