En representant för Arkitekturupproret, arkitekten Eric Norin, har låtit sig intervjuas av i SD:s tv-kanal Riks

SD har synbarligen en närmast ”magisk” förmåga att knyta till sig representanter för några av de största svenska/svenskspråkiga FB-grupperna: Tidigare har representanter för Bensinupproret förekommit i SD-sammanhang och nu har en av Arkitekturupprorets mest profilerade offentliga representanter arkitekten Eric Norin låtit sig intervjuas av SD:s Dick Erixon i SD:s tv-kanal Riks.


Visserligen finns det nog (ännu) inte särskilt många arkitekter i SD:s medlemsmatrikel (men däremot desto fler byggjobbare…) men till skillnad från Bensinupproret, som har en tydligt folklig och s k proletär förankring, så åtnjuter Arkitekturupproret en inte alldeles oäven popularitet inom SACO-kollektivet (d v s inom den övre medelklassen och bland landets högutbildade höginkomsttagare varinom SD numera kan räkna med ett stöd på åtminstone 6-8% beroende på opinionsundersökning) och både SD:s tankesmedja Oikos och den i sammanhanget viktiga partiavdelningen SD Stockholm (som bl a har föreslagit att nya studentbostäder ska uppföras i nybarock för att implicit hylla den svenska stormaktstiden och det gamla svenska Östersjöimperiet) har på sistone satsat rätt hårt på att driva frågan om att nybyggnationer bör låta sig inspireras av det sammelsurium av nationalromantiska historicerande stilar som gällde under Sveriges belle époque-period (d v s under den s k oscariska tiden – tänk t ex de svulstiga ornamenterade byggnaderna på Östermalm i Stockholm) och innan funktionalismens genombrott under mellankrigstiden.

OBS 1: Arkitekturupprorets Eric Norin är nödvändigtvis inte SD:are bara för att han deltar i SD:s tv-kanal.

OBS 2: Alla som stöttar och stödjer Arkitekturupproret är inte pro-SD bara för att de är för en återgång till andra typer av byggnadsstilar än de som har dominerat sedan modernismens genombrott.