Kommer SD någonsin att kunna kapitalisera på att vissa av partiets politikområden liksom partiledaren åtnjuter ett större förtroende bland väljarna än vad själva partiet gör?

SD rankas tyvärr fortsatt som det parti som anses uppvisa den bästa politiken vad gäller politikområdena invandring, integration samt lag och ordning (hela 31% anser då det), vilka samtidigt utgör tre av de fem sakfrågor (utöver dessa tre frågor handlar det också om miljön och vården) som det s k svenska folket anser vara de viktigaste frågorna just nu i Demoskops senaste undersökning angående den svenska väljarkårens viktigaste politikområden.

SD har i många år ansetts ha den bästa migrations- och integrationspolitiken och i konkurrens med M även den bästa kriminalpolitiken i undersökningar som dessa och den andel av väljarna som anser det har alltid överstigit den andel som säger sig sympatisera med SD i de olika opinionsundersökningarna liksom den andel som väljer att lägga sin röst på SD i de olika valen. 

På samma sätt åtnjuter SD:s partiledare Åkesson ett långt större förtroende bland det s k svenska folket än vad själva partiet gör sett till opinionsundersökningarna och valresultaten – under förra året angav exempelvis runt en tredjedel av väljarna att de hade ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson i flera olika undersökningar.

Den stora frågan är m a o och helt enkelt om och hur SD som parti någonsin kommer att kunna ”kapitalisera” på den popularitet som vissa av partiets politikområden och partiledaren uppenbarligen åtnjuter bland det s k svenska folket? 

Det heter ibland att SD har den statistiska potentialen att kunna bli ett 30%-parti någon gång i framtiden men frågan är nu om det någonsin kommer att inträffa mot bakgrund av ovanstående differenser – d v s kort och gott erhåller ju partiet fortsatt endast runt 18-21% i opinionsundersökningarna medan samtidigt runt 30% av väljarna anser att SD har den bästa politiken inom ett visst område och runt 30% uppger slutligen också att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson.