SvD skriver idag om ”främlingsfientlighet” mot majoritetssvenskar på ledarplats

Igår enades den (annars så splittrade) svenska s k nationella rörelsen med SD i spetsen (SD, AfS, NMR, Det fria Sverige, alternativmedierna o s v) p g a BRÅ:s mycket uppmärksammade rapport om ungdomsrånen och de s k förnedringsrånen, som visar att 77% av de som rånas är majoritetssvenska barn och ungdomar och idag ”hakar” SvD på ”av bara farten”, d v s den svenska borgerlighetens och högerns viktigaste organ, genom att upplåta huvudledarplatsen åt en ledarartikel signerad Paulina Neuding och igår bar då denna huvudledare (i digital form) t o m rubriken ”Kartlägg fientligheten mot svenska barn” – d v s i stort sett använde Neuding samma term som SD massprider – d v s uttrycket ”svenskfientlighet”.

Både SD och SvD menar helt enkelt att bland barn och ungdomar och unga vuxna i miljonprogramsområdena med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund så finns det en utbredd ”svenskfientlighet” och en ”omvänd rasism” som riktar sig mot majoritetssvenskar och som Neuding t o m kallar ”främlingsfientlighet” och som hon uppmanar BRÅ och forskarsamhället att börja kartlägga och studera och mellan raderna försöker åtminstone SD och den s k nationella rörelsen att hamra in att det är majoritetssvenskarna som i själva verket är de största offren för rasism och inte minoritetsgrupperna.

Tidigare var f ö BRÅ SD:s största hatobjekt – år efter år hette det att BRÅ var ”vänster” och dolde sanningen – men på senare tid efter att BRÅ har börjar särredovisa utländsk bakgrund bland både förövare och offer så har SD uppenbarligen omvärderat sin syn på BRÅ.Och vad gäller frågan om förekomsten av omvänd rasism bland landets minoritetsinvånare så har tidigare enkätstudier visat att det visserligen finns en mindre andel minoritetsinvånare som hyser ”agg” mot majoritetssvenskarna men denna andel är inte särskilt stor. Däremot har idén om att omvänd rasism är ett stort problem i dagens Sverige antagligen börjat få ett större genomslag p g a SD och inte bara på SvD:s ledarplats – i exempelvis en enkätundersökning för några år sedan som handlade om vilka grupper i dagens Sverige som är offer för rasism svarade relativt många av respondenterna att det just är majoritetssvenskarna som är det.

SvDs huvudledare avslutas f ö med att ställa frågan till tidningens majoritetssvenska högutbildade höginkomsttagarläsare om vad som händer om en majoritetssvensk medelklasspojke besöker Rosengård… (underförstått – han kommer att utsättas för ”främlingsfientlighet”).