Nytt UR:s Tänk till-avsnitt om och med adopterade

UR:s Tänk till-avsnitt om och med unga utlandsadopterade ”’Varför skulle jag vilja söka upp dom som lämnade bort mig?’. Adopterade diskuterar adoption” visar dels med all önskvärd tydlighet att gruppen adopterade inte är en homogen grupp och dels ger avsnittet en inblick i hur dagens unga adopterade ser på sig själva i relation till ”svenskar och invandrare”:

”vi är inte riktigt invandrare, men vi är inte riktigt svenskar”

”inte invandrare men heller inte svensk”

”vi hamnar mittemellan i en gråzon”

De frågor som ställs är då följande:

1, ”Jag har känt press från andra om att jag ska vara tacksam över min adoption” 

2, ”Det är viktigt att ha en stark relation till sitt ursprungsland” 

3, ”Jag känner mig utanför bland andra med invandrarbakgrund” 

4, ”Jag har undrat om min adoption gick rätt till”

5, ”Som adopterad möter jag ofta rasism och fördomar” 

6, ”Jag skulle själv vilja adoptera”