DN:s Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud Stora Journalistprisets pris för årets avslöjande

Det är en händelse som ser ut som en tanke: Igår på adoptionernas dag den 18 november tilldelades DN:s Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud Stora Journalistprisets pris för årets avslöjande.

För mig som ända sedan 1990-talet har arbetat för att få upp frågan om korruptionen inom adoptionsindustrin på den politiska dagordningen och få både Sverige, Sydkorea och världen i övrigt att förstå att den internationella adoptionen i alltför hög grad har handlat om en gigantisk och global människohandel som har paralleller till slavhandeln och till andra tvångs- och barnmigrationer som har ägt rum i (den koloniala) historien liksom till dagens traffickingverksamhet är det i det närmaste overkligt att Sveriges mest prestigefyllda och finaste mediepris igår gick till Patrik Lundberg, Johanna Sköld och Alexander Mahmoud för deras artikelserie ”Barn till varje pris” i DN.

Detta sker då i det land som ojämförligt och utan konkurrens har adopterat allra flest utrikes födda barn per capita (d v s proportionellt sett) både på planeten Tellus och i världshistorien och där i stort sett alla (åtminstone infödda majoritetsinvånare) känner en utlandsadopterad eller har någon slags relation med en utlandsadopterad (som gammal granne eller gammal klasskompis, som vän, som kollega, som partner eller som förälder o s v) eller har en utlandsadopterad i sin egen släkt. 

Det internationella adoptionsprojektet har dessutom betytt mer än så för Sverige och svenskarna: Landets 60 000 utlandsadopterade har nämligen förändrat relationen mellan ras och svenskhet i grunden då de adopterade var Sveriges första koherenta icke-vita invandrargrupp som ankom för att stanna här permanent och livet ut (det var helt enkelt så de uppfattades av svenskarna på 1960- och 70-talen). Internationell adoption utgjorde under många år en betydande del av hela den utomeuropeiska invandringen till Sverige och år 1980 var nästan 1/3 av samtliga invånare i landet med utomeuropeisk bakgrund utlandsadopterade (och så sent som år 2000 var runt 10% av samtliga utomeuropéer adopterade).

På bara några månader har DN:s artikelserie ”Barn till varje pris” fått världens och historiens mest adopterande folk (d v s svenskarna och OBS – återigen proportionellt sett) att omvärdera utlandsadoptionerna och fått samtliga politiska partier (tidigare var då V ensamt om att driva detta krav) att ställa sig bakom tillsättandet av en statlig utredning som såg dagens ljus för några veckor sedan och som har ambitionen att gå till botten med korruptionen inom den internationella adoptionsverksamheten.

Och slutligen är det något av en historiens ironi att det just är DN som har publicerat artikelserien och som nu får Stora Journalistpriset för årets avslöjande då DN har varit en av de svenska tidningar (som dessutom råkar vara Sveriges största och mest inflytelserika tidning) som tidigare försvarade den internationella adoptionsverksamheten mer än någon annan svensk pressröst och som även bidrog till att svärta ned mig under alla år när jag ensam försökte få upp frågan om korruptionen inom adoptionsindustrin på agendan.

https://www.dn.se/sverige/folj-utdelningen-av-stora-journalistpriset

”DN:s Josefin Sköld, Alexander Mahmoud och Patrik Lundberg prisades då i kategorin Årets avslöjande för granskningen av det svenska adoptionssystemet: Barn till varje pris.

– Vi är stolta och glada. Det här är ett lagarbete från start till mål. Detta är ett erkännande för de adopterade, adoptivföräldrar och biologiska släktingar som har gett oss sitt förtroende, säger Patrik Lundberg.

”Nu kan ingen blunda mer. Vi vet sanningen om de systematiska stölderna av barn, som i Sverige fortsatte – i det godas namn”, löd juryns motivering.

Artikelseriens granskningar, som avslöjat allvarliga oegentligheter kopplade till internationella adoptioner, har lett till att regeringen tillsatt en omfattande utredning av adoptioner till Sverige från 1950-talet fram till i dag.

– Vi känner en enorm stolthet, Josefin Sköld, Alexander Mahmoud och Patrik Lundberg är värda all uppskattning. Hela tidningen firar att den goda journalistiken prisas på detta sätt, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.”