Gymnasieeleverna med utländsk bakgrund avslutar gymnasieskolan i lägre utsträckning och har i genomsnitt lägre gymnasiebetyg jämfört med de majoritetssvenska gymnasieeleverna

En ny rapport från SCB som kom i veckan visar tyvärr att en alltför hög andel av de utrikes födda gymnasieeleverna samt inrikes födda gymnasieelever med utländsk bakgrund (d v s invandrarbarnen och andragenerationsbarnen) inte avslutar gymnasieskolan och de har i genomsnitt också lägre gymnasiebetyg än de majoritetssvenska gymnasieeleverna.


10 år efter gymnasieskolan är en alltför hög andel av invandrarbarnen och andragenerationsbarnen dessutom s k NEET:are – d v s de varken arbetar eller studerar eller gör praktik och har helt enkelt inte kommit vidare i livet när de är 29 år gamla.