Ett försök att kvantifiera min ”output” under pandemin

Ett försök att kvantifiera min ”output” under pandemin (d v s mellan mars 2020-oktober 2021, d v s under lite mer än ett och ett halvt år) – här nedan är dock all löpande och reguljär undervisning vid Karlstads universitet ej inkluderad:


antal förekomster i analog pappersmedia (d v s i tryckta tidningar, tidskrifter och magasin i form av bl a intervjuer, recensioner och reportage) enligt Svenska dagstidningar: 137


antal förekomster i analog audiovisuell media (d v s i radio och tv i form av bl a intervjuer, recensioner och reportage) enligt Mediearkivet: 21


antal podcast-intervjuer (i bl a Kvartal, Bulletin, Flamman, Barnrättssnack, Den svarta tråden, Osvenskheter, Nyanserat och Vidga normen): 10


antal publicerade böcker enligt Libris: 4 (antal påbörjade böcker: 4 – varav 3 kommer ut under 2022)


antal publicerade artiklar i akademiska tidskrifter och antologier: 5 (antal påbörjade akademiska artiklar: 4)


antal publicerade artiklar utanför akademin (i form av bl a populärvetenskapliga artiklar, kulturessäer och politiska debattartiklar) enligt Artikelsök och Mediearkivet: 11


antal presentationer vid akademiska konferenser (och bl a vid Sciences Po i Paris och Vetenskapsrådet i Stockholm): 4


antal presentationer i form av seminarier, offentliga föreläsningar, panelsamtal och populärvetenskapliga föredrag (och bl a på och vid Universiteit van Amsterdam, Freie Universität i Berlin, Scandinavia House i New York, Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholms universitet, Värmlands museum, Globala gymnasiet i Stockholm, Smålands nation i Lund och Östasiatiska museet liksom för bl a SSU, DIK, Human Rights Watch, ABF, Cancerfonden, Bonniers och Adopterade koreaners förening): 58


antal konsultuppdrag (för företag, organisationer och myndigheter): 8


antal rådgivningar gällande kulturproduktioner (romaner, diktsamlingar, översättningar, faktaböcker, spelfilmer, scenkonstföreställningar, dokumentärer, konstprojekt o s v): 13


antal sakkunniguppdrag (gällande andras akademiska tidskrifts- och antologiartiklar, avhandlingar, bokmanus eller projektansökningar): 11


antal citeringar i (andras) akademiska texter enligt Google Citations: 401