Idag skriver Karolinska institutet historia

Idag skrev Karolinska institutet historia som första högskola i Sverige att gå både antirasistiska och antifascistiska argument och krav till mötes och detta är kortfattat mitt personliga minne av bakgrunden till dagens historiska beslut:

Framåt slutet av 1990-talet blev jag kontaktad av en KI-forskare och läkare, som uppmärksammade mig på det problematiska att KI hyllade far och son Anders och Gustaf Retzius och far och son Hans och Ulf von Euler i form av bl a byster på campusområdet i Solna, en permanent utställning bestående av Gustaf Retzius publikationer (inklusive dennes rasforskningspublikationer) och sals- respektive gatunamn. Personen ifråga, som idag inte längre är kvar på KI, berättade även initierat om familjen von Eulers nazistiska engagemang innan och under kriget. Då hade jag aldrig kunnat ana att KI skulle ta det beslut som rektorn och ledningen valde att ta idag över 20 år senare.

År 2015 uppmärksammade sedan DN:s Björn af Kleen att KI hyllade far och son Anders och Gustaf Retzius och år 2018 uppmärksammade både jag själv och andra, och bl a Hugo Lagercrantz, att KI hade döpt en gata i anslutning till Nya Karolinska efter nazisten Astrid Cleve, som sedermera fick ett nytt namn. År 2020 blev jag sedan kontaktad av den antirasistiska KI-studentföreningen Sträva, som hade inlett en kampanj för att få KI att sluta att hylla Anders och Gustaf Retzius och under samma år valde KI att i all tysthet avlägsna en byst av Gustaf Retzius från campusområdet. Tack vare Strävas kampanj tillsatte KI en intern arbetsgrupp och en idéhistorisk utredning som leddes av Gert Helgesson respektive Petter Hellström och själv bistod jag med den kunskap jag råkar besitta om den svenska rasforskningen respektive om den svenska extremhögern. Samtidigt skrev DN:s Björn af Kleen återigen om saken och på den vägen är det. Det ska sägas att dagens beslut antagligen inte hade ägt rum utan studentföreningen Strävas idoga antirasistiska arbete.

https://nyheter.ki.se/kis-rektor-beslutar-i-fragan-om-namngivning-pa-campus