Kungens gamle adjutant överstelöjtnant Ulf Björkman har gått bort som var en av de moderatpolitiker som uttalade sig grovt rasstereotypt i Uppdrag granskning-programmet under 2002 års valrörelse

Överstelöjtnant Ulf Björkman har gått bort, konungens f d adjutant, hovets liksom flygvapnets f d informationschef och f d moderat toppolitiker i Solna.


Björkman var en av de M-politiker som SVT:s Uppdrag granskning och Janne Josefsson spelade in vid M:s valstugor under valrörelsen 2002 vilket gjorde att han därefter avgick från sina förtroendeposter efter att ha berättat om sina erfarenheter av att ha bott och verkat i ett antal olika länder i subsahariska Afrika på ett grovt rasstereotypiskt sätt.


Björkman sade bl a att han hade fått ”nog av dem” efter att ha bott och arbetat i en ”bananrepublik” i ett halvår och han talade även nedsättande om en ”jättestor” afrikansk kvinna som hade många barn samt menade att de afrikanska invandrarna i Sverige ”satt på fiket” och levde på ”det sociala”.
Slutligen drog han även följande historia som han kontextualiserade på följande vis:


När han och andra svenskar och västerlänningar stötte på ”egendomliga figurer” i ”bushen” var det enligt Björkman ofta svårt att avgöra om det var en apa eller en människa. För att avgöra det räckte man fram en banan:


”- Hur skiljer man en apa från en svart? Sträcker man fram en banan tar apan den med foten.”