Går det att ge ut 11 böcker om ras och rasism inom fem års tid? Om att vara den person i landet som har publicerat flest böcker, och antingen ensam eller tillsammans med andra, som specifikt och explicit handlar om ras och rasism i ett svenskt sammanhang

Går det att skriva och ge ut 11 böcker om ras och rasism (liksom i två fall om internationell adoption och utlandsadopterade, som för mig också handlar om ras och rasism) inom fem års tid och antingen ensam eller tillsammans med andra?


Ja som det verkar så går det faktiskt att göra det även om det ännu inte är helt klart om de totalt fyra bokmanus som jag arbetar med just nu, och antingen ensam eller tillsammans med andra, kommer att kunna ges ut under nästa år (d v s under 2022) eller ej.


Sammantaget innebär detta att jag idag råkar ha blivit och vara den person i landet (och någonsin hittills inom den svensktalande gemenskapen men kanske inte för alltid), och både inom och utom akademin, som har publicerat flest boktitlar, och antingen ensam eller tillsammans med andra, som specifikt och explicit handlar om ras och rasism i ett svenskt sammanhang. Därtill har jag f ö givit ut flest böcker om adoption bredvid Madeleine Kats.


Dessa titlar har jag då åstadkommit på halvtid medan jag samtidigt har undervisat på halvtid i ett flertal olika ämnen och därtill samtidigt föreläst och varit engagerad i en mängd olika sammanhang även utanför högskolevärlden, varit synnerligen aktiv i den svenska offentligheten, i mediesammanhang och i den politiska debatten samt även författat och publicerat åtskilliga andra texter utöver dessa bokpublikationer i form av rapporter, artiklar i akademiska tidskrifter och antologier samt olika texter i dagspress och magasin.


Dessa fem år, eller åtminstone fyra av de fem åren, motsvarar f ö de år som jag hade kunnat vara anställd vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet men tyvärr blev det som bekant aldrig så men i så fall hade jag ju dessutom fått forska på heltid (d v s på 100%) och inte bara på halvtid (d v s på 50%) och därtill också sluppit att pendla och resa fram och tillbaka mellan Stockholm och Karlstad (vilket har kostat enormt mycket arbetstid liksom för den delen enormt mycket pengar).


Det går m a o att forska och publicera om ras och rasism även i ett vakuum som marginaliserad, isolerad och stigmatiserad (d v s utan att vara en del av den antirasistiska forskarvärlden, som jag inte längre får vara en del av, då jag är utslängd och stämplad som en förrädare som har svikit kampen med stort K och huggit kamraterna med stort K i ryggen i form av de antirasistiska forskarna), från provinserna (d v s från Karlstads universitet, där jag arbetar) och från ”Orten” (d v s från Flemingsberg, där jag bor). Det är m a o inte nödvändigt att vara en forskare med hög status som ständigt är i centrum eller för den delen vara akademikerbarn, ha en hög lön, arbeta vid ett prestigeuniversitet och bo på en bra adress även om sådant naturligtvis underlättar betydligt för att inte säga avgör det mesta inom den svenska högskole- och forskarvärlden.


Sedan kan det väl tyckas aningen enkelspårigt att ägna sig åt samma område år efter år och just ha fokus på frågor om ras och rasism i relation till Sverige, svenskarna och svenskheten men för min del har det helt enkelt handlat om att lägga grunden till och skapa ett eget svensk kritiskt ras- och vithetsforskningsfält, som inte riktigt har funnits tidigare.


Förra veckan publicerades slutligen också en totalöversikt över samtliga 523 studier om ras och rasism som publicerades mellan mellan januari 2016 och maj 2021 och som gav vid handen att av totalt 15 böcker som har kommit ut under denna tidsperiod så har jag stått bakom fyra av dem varav tre som ensamförfattare och en tillsammans med Catrin Lundström (även bl a Mattias Gardell, Stefan Jonsson och Benjamin Teitelbaum har givit ut böcker under samma tidsperiod).

forskare som studerar ras och rasism i Sverige efter antalet publikationer mellan januari 2016 och maj 2021 (här nedan listas enbart de personer som har fler än fyra publikationer – och efter bokstavsordning sorterat på efternamn):

Magnus Dahlstedt: 12

Tobias Hübinette: 12

Diana Mulinari: 11

Alireza Behtoui: 8

Mattias Gardell: 6 

Rickard Jonsson: 6

René León Rosales: 6

Anders Neergaard: 6

Sayaka Osanami Törngren: 6

Carl-Ulrik Schierup: 5

May-Britt Öhman: 5

Emma Arneback: 4

Leila Brännström: 4

Martin Ericsson: 4

Erik Hansson: 4

Jan Jämte: 4

Catrin Lundström: 4

Markus Lundström: 4 

Paula Mulinari: 4

Ov Cristian Norocel: 4

Fanny Pérez Aronsson: 4