Kort referat från den första rättegångsdagen när en f d moderat och SD-sympatisör stod inför rätta för att ha införskaffat en mindre vapenarsenal, använt sin bostad som en regelrätt bombverkstad samt kartlagt närmare 200 personer vilka han uppfattar är emot SD eller vänster på något sätt

Närvarade i morse vid den första rättegångsdagen (av totalt fyra heldagar, då målet är så omfattande) vid Södertörns tingsrätt i Flemingsberg gällande den f d moderat som har radikaliserats via alternativmedierna och blivit en SD-sympatisör. 

Mannen står åtalad för att ha införskaffat en mindre vapenarsenal samt använt sin bostad som en regelrätt bombverkstad och han har också kartlagt närmare 200 personer, som han uppfattar är emot SD eller vänster på något sätt. 

Mannen ifråga bestred idag brott och skyllde via sin advokat bl a på att han har ett intresse för fyrverkeripjäser och modellflygplan. Det framgick f ö i morse att mannen har tillåtits vara på fri fot i hela 10 månader även efter att polisen hade gjort husrannsakan hos denne och dessa 10 månader använde mannen antagligen för att städa upp efter sig och sopa undan alla spår efter sig såsom bl a på internet.

Åklagaren menade i sin tur att hans uttryckliga uppsåt och plan har varit att genomföra ett eller flera bombattentat och att han också hade kommit mycket långt i bombtillverkningen innan han greps och därmed stoppades från att utföra attentaten. Det hade i så fall handlat om en eller flera större bomber, vilka antagligen hade använts för att förstöra byggnader, samt ett antal mindre försåtsliknande bomber, vilka troligen hade riktats mot enskilda personer. 

Åklagaren hävdade vidare att mannen hade ”en pågående plan” att genomföra ett eller flera attentat med sannolikt dödlig utgång mot bakgrund av att polisens omfattande tekniska undersökning har visat att mannens sprängmedel utan tvivel skulle ha fått en sådan verkan. Den större bomben hade t ex antagligen orsakat en sådan skada att den hade motsvarat de två mest omfattande bombattentaten som har genomförts i Sverige under modern tid. Det handlar bl a om den bomb som västtyska vänsterradikala RAF lät brisera på den dåvarande västtyska ambassaden i Stockholm 1975.

I praktiken hade mannen mycket väl kunnat bli en svensk Breivik även om åklagaren inte kunde uttala sig exakt om vilka mål och vilka personer som mannen hade planerat att spränga i luften (den person som är mest kartlagd av mannen är f ö Fredrik Reinfeldt).

I övrigt var det knappast någon rusning till rättegångssalen: Det var endast ett dussintal personer på plats i morse varav möjligen en enda var journalist, vilket säger en hel del om den lilla uppmärksamhet som detta fall har väckt.

https://sverigesradio.se/artikel/61-aring-hade-sprangmedel-och-listor-med-kanda-personer

”61-åring hade sprängmedel och listor över kända personer 

Nu inleds rättegången mot en 61-årig man från Botkyrka som hade sprängämnen, vapen och listor med namn på journalister och politiker i hemmet. En av dem som fanns med på listorna, docent Tobias Hübinette, är kritisk mot att mannen inte åtalas för terrorbrott. 

”Det känns uppenbart att det borde klassas som ett terroristbrott, för det är uppenbart att det här är politiskt motiverat”, säger han.”