SD frikänner SD Göteborgs ledare Jörgen Fogelklou från att ha uttryckt rasideologiska och antisemitiska ståndpunkter och antagligen p g a dennes hårdföra metoder vad gäller att hålla ihop SD Göteborg

SD Göteborgs liksom SD Västsveriges ”starke man” Jörgen Fogelklou, som har kallat sig ”Afghan” på Flashback och som är personlig vän med Åkesson och SD:s ledargarnityr (vilket har en rejäl betydelse i sammanhanget), har idag frikänts helt av SD:s medlemsutskott från att just vara ”Afghan” på Flashback trots att alla indicier pekar på att så är fallet såsom att Fogelklous privata mejladress har använts för att registrera kontot ”Afghan” samt att ”Afghan” rent språkligen har uttryckt sig som Fogelklou normalt uttrycker sig språkligt i skrift (d v s på formalia-nivån i form av syntax, ordval o s v – d v s inte åsikterna i sig, som Fogelklou naturligtvis inte kan uttrycka i skrift som varande SD:s ledare i Sveriges näst största stad och i landets näst viktigaste region).

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xqd6EB/sd-lagger-ned-utredningen-mot-fogelklou-starka-indicier–kan-inte-st

Fogelklou a.k.a. ”Afghan” har uttryckt ett flertal rasideologiska och antisemitiska ståndpunkter, mer eller mindre hyllat Förintelsen och segerhälsat (d v s han har ”heil:at” genom att skriva ”Sieg Heil!” på Flashback) och de åsikter han har torgfört är då bra mycket mer extrema och fr a långt mer ideologiskt pålästa, medvetna och övertygade än de som ”random”-SD:are som härrör från LO-kollektivet titt som tätt uttrycker här på Facebook, på bloggar eller i andra sociala medier, vilka ju regelbundet påkoms och därefter faller som käglor och närmast omedelbart utesluts ur partiet (OBS: jag säger inte detta för att på något sätt ursäkta eller visa sympati för alla de byggjobbare, undersköterskor, lokförare och receptionister som genom åren har uteslutits ur partiet p g a diverse vulgära yttranden – Fogelklou har då s k socialgrupp ett-bakgrund).

Att Fogelklou vare sig faller och petas från sin viktiga post och utesluts är lika mycket en gåta som att SD Stockholms och huvudstadsregionens ”starke man” Peter Wallmark får fortsätta att sko sig själv och intrigera bort de som sätter sig upp mot honom inom den för partiet så viktiga partiavdelningen SD Stockholm. I båda fallen går det att tänka sig att SD:s ledning låter dessa småpåvar (ännu en sådan småpåve hittas f ö i Värmland där Runar Filper styr och ställer och åtminstone tidigare betedde sig Markus Wiechel på ett likaledes liknande sätt när han ”basade” över Östergötland) vara kvar vid makten i landets största och näst största kommun och region då de åtminstone kan kontrollera sina partiavdelningar och partidistrikt. SD Göteborg har nämligen en historia av att radikaliseras och även bruka våld (såsom när den gamle nazisten Patrik Ehn ledde SD Göteborg eller när bröderna Emanuelsson bussade skinheads på sina konkurrenter) och SD Stockholm har likaledes en historia av att både lida av fraktionsstrider och t o m splittras (såsom när Nationaldemokraterna bildades 2001).

Både Fogelklou och Wallmark har också visat sig ha hårda nypor och därigenom kunnat hålla ihop sina båda partiavdelningar och partidistrikt och åtminstone i Fogelklous fall men antagligen också i Wallmarks fall (som sägs använda sig av egna partitorpeder för att skrämma SD Stockholm-medlemmar som inte följer hans piska och underordnar sig) så har t o m hot om dödligt våld förekommit när Fogelklou har manövrerat bort potentiella och prospektiva SD Göteborg-konkurrenter.