Har jag fått mitt ”Jimmie moment” nu?

Den f d moderaten och (Värmlands och Karlstads största dagstidning) NWT:s f d politiska redaktör Christopher Jarnvall, numera chefredaktör för den högerpopulistiska alternativmediesajten NB Nyhetsbyrån och programledare i SD:s tv-kanal Riks, frågar sig om även jag har fått mitt ”Jimmie moment” nu efter att studentkåren vid Karlstads universitet har gått ut i media och varnat studenterna för knarkförsäljare på campusområdet.


Senast när jag var i Karlstad noterade jag själv det gäng som kåren varnar för nu när höstterminen har dragit igång och tusentals nya studenter befinner sig på universitetsområdet:


Det handlar som det verkar om en grupp på 8-9 unga män, samtliga till synes s k andragenerationare med utomeuropeisk bakgrund (i alla fall lät det som att de alla talande flytande svenska och att de inte var s k nyanlända), som ”hänger” på campusområdet, bl a utanför universitetsbiblioteket, och som på ett rätt uppenbart sätt inte ser ut som studenter vad beträffar (mycket dyra märkes)klädsel och (hypermaskulint)kroppsspråk o s v.


Det går vidare att anta att de har växt upp i det miljonprogramsområde som universitet gränsar till ”vägg i vägg”, d v s Kronoparken eller i ett motsvarande område i Karlstad, samt att de sannolikt har misslyckats fullständigt i skolan och är s k NEET:are och idag mer eller mindre försörjer sig på knarkförsäljning, vilket naturligtvis är beklagligt.


Det var helt enkelt så jag tänkte när jag såg dem och när jag sedan läste om dem – d v s jag fick definitivt inget ”Jimmie moment”.


Samtidigt är det så klart helt och hållet förkastligt att försöka sälja knark till studenterna på universitetsområdet och inte minst på det aggressiva och påhoppande sätt som studentkåren beskriver och jag har full förståelse för att de studenter som utsätts för gängets närgångna och hyperintensiva närmanden känner sig otrygga och utsatta.