Nya kartor som visar vaccinationstäckningen överensstämmer i det närmaste helt med både andelen invånare med utomeuropeisk bakgrund, valdeltagandet samt inkomst, utbildnings- arbetslöshets-, fattigdoms- och bidragsberoendenivåerna

SvD har kartlagt var invånarna som hittills har avstått från att vaccinera sig bor (d v s var de är folkbokförda) liksom deras bakgrund och att ha utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund är tyvärr den starkaste faktorn, som det verkar.

I de majoritetssvenskdominerade kommunerna, stadsdelarna, områdena och kvarteren har ofta mellan 85-90% låtit vaccinera sig men fr a i miljonprogramsområdena runtom i landet har i alltför många fall ej mer än 45-50% låtit vaccinera sig fram tills idag.

Nu när samhället snart öppnas upp igen finns det en mycket stor risk att invånarna med utomeuropeisk bakgrund dels kommer att fortsätta att vara den grupp som drabbas allra mest/värst av viruset proportionellt sett, såsom har varit fallet under hela pandemin (d v s de kommer att fortsätta att insjukna, att intensivvårdas och även att dö), och dels kommer att anklagas för att förstöra för alla andra, som har valt att vaccinera sig, genom att hålla viruset vid liv och föra smittan vidare.

Kartorna liknar f ö nästan exakt samma typ av kartor som visar valdeltagandenivån liksom samma typ av kartor som visar inkomst, utbildnings- arbetslöshets-, fattigdoms och bidragsberoendenivåerna.

https://www.svd.se/unika-siffror-ger-ny-bild-av-vaccinflackarna

”En och en halv miljon vuxna svenskar har varken tagit en eller två doser vaccin mot covid-19. Fram till nu har ingen vetat på detaljnivå var vaccinluckorna i Sverige finns, och hur stora skillnaderna mellan olika områden är, eftersom det då krävs komplicerade samkörningar mellan olika register. SvD kan nu presentera unika siffror om de vita fläckarna på Sveriges vaccinkarta. Vi har tagit del av en omfattande databas från Folkhälsomyndigheten som skickades till regionerna förra veckan. Efter att ha bearbetat datan har vi bland annat kunnat se hur vaccinviljan ser ut på nästintill kvartersnivå i Sverige. Sammanställningen visar på större vaccinklyftor i Sverige än vad som tidigare varit känt. Vi har bland annat kunnat se att det den 27 augusti, när datan samlades in, fanns 450 platser i landet där färre än hälften av de vuxna hade tagit två vaccindoser. I vissa områden var bara var femte vuxen fullvaccinerad.”

(…)

”För även om 71 procent av de vuxna svenskarna nu har fått två vaccindoser, så måste vi räkna med att hundratals områden i Sverige har så lågt skydd att viruset lätt kommer att kunna spridas där.”