Medan de politiska vaccinmotståndarna radikaliseras växer risken att invånarna med utomeuropeisk bakgrund, som är de som allra mest avstår från vaccinet, snart kommer att beskyllas för att förstöra samhället och vidmakthålla pandemin

Idéhistorikern Andreas Önnerfors varnar idag i DN för att de politiskt aktiva och organiserade vaccinmotståndarna kommer att radikaliseras under hösten nu när samhället överväger att sätta in mer intervenerande åtgärder för att få de som fram tills idag har avstått från att vaccinera sig att just vaccinera sig.

Det politiskt aktiva och organiserade svenska vaccinmotståndet hittas i huvudsak bland majoritetssvenskar som på olika sätt är kopplade till dels extremhögern och dels till den s k new age-världen (läs: ekologisk mat-, hälsokost-, naturmedicin-, homeopati-, meditations- och yogavärlden).

Samtidigt är det bland minoritetsinvånarna som ”vaccinmotståndet” de facto är som ojämförligt störst i den meningen att mycket höga procentandelar av landets invånare med utomeuropeisk bakgrund (och både de äldre invandrarna och de unga vuxna andragenerationarna) hittills har avstått från att vaccinera sig.

Alla de 100 000-tals invånare med utomeuropeisk bakgrund som hittills inte har vaccinerat sig har samtidigt antagligen inte valt att göra det av främst politiska skäl utan av en mängd andra anledningar.

I de majoritetssvenskdominerade stadsdelarna, områdena, kommunerna och ålderskohorterna är idag redan mellan 85-95% vaccinerade och det är tämligen oklart hur många majoritetssvenskar som hittills har avstått från att vaccinera sig av politiska skäl. Det verkar inte heller finnas några siffror som säger att t ex SD:arna avstår från att vaccinera sig mer än t ex V:arna.

Även bland de unga vuxna majoritetssvenskarna har uppemot 70-75% hittills valt att vaccinera sig under sommaren medan de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund är kraftigt överrepresenterade bland alla unga vuxna som hittills har valt bort att vaccinera sig.

Samtidigt växer en allt starkare vrede fram just nu bland alla dem som har vaccinerat sig och som riktas mot dem som hittills har avstått från att vaccinera sig. Det handlar om att de förstnämnda anser att de sistnämnda fortsätter att sprida runt och hålla liv i viruset, fortsätter att belasta vården och därmed öka den s k vårdskulden och fortsätter att göra så att samhället inte kan öppna ordentligt igen efter sommaren.

Jag kan naturligtvis också vara orolig för att de politiskt aktiva och organiserade majoritetssvenska vaccinmotståndarna kommer att radikaliseras än mer under hösten men jag är personligen fr a orolig för att den nya TAN-högern (d v s SD, M, KD och L) med SD i spetsen kommer att exploatera det statistiska faktumet att det till allra största delen är invånarna med utomeuropeisk bakgrund (och både de äldre invandrarna och de unga vuxna andragenerationarna) som hittills har avstått från att vaccinera sig.

För att tala klarspråk så tror jag t o m att denna fråga kan vinna åtskilliga röster till TAN-högerns favör och kanske t o m åtminstone delvis avgöra 2022 års val och särskilt om SD lyckas kapitalisera på den tilltagande vreden bland alla som har vaccinerat sig mot alla de som inte har gjort det (”de är osolidariska och illojala mot Sverige och svenskarna”, ”de är hänsynslösa och brutala egoister som tror på skrock, trolldom, religiösa föreställningar och irrationella eller antisemitiska konspirationer”, ”de är lågintelligenta lågliv som inte ens fattar att vaccinet är gratis och erbjuds alla oavsett bakgrund”, ”de är osvenska och förstör hela det svenska samhället och ska därför inte vara här” o s v o s v).

https://www.dn.se/vetenskap/forskare-risk-for-radikalisering-bland-vaccinmotstandare

”- Där finns en radikaliseringspotential. Rörelserna har legitimerade läkare som frontfigurer, för att förpacka det konspirationsteoretiska budskapet på ett mer acceptabelt sätt. Men de använder också en vokabulär där man kan avkoda att det handlar om ganska radikala idéer. De kallar inte vaccinet för vaccin utan för injektionen, säger Andreas Önnerfors, idéhistoriker och dekan i humaniora vid European Academy of Sciences and Arts i Salzburg.”

(…)

”– En del som inte vill vaccinera sig har börjat bära judestjärna för att visa att de jämför vaccinationerna med nazisternas totalitära ideologi, säger Andreas Önnerfors.

För någon vecka sedan kom ett än mer anmärkningsvärt uttalande.

– Fritjof Persson från Bota Sverige sa att när svenskarna börjar fatta att folk börjar dö av vaccinet, då ska älgstudsaren fram så att vi kan skjuta hela bunten i riksdagen och Folkhälsomyndigheten. Det är öppen våldsretorik. Och då kan det bara vara en tidsfråga innan någon gör det.

Uttalandet blev polisanmält.

– Polisen lade ner det, och menade att det bara var ett hypotetiskt uttalande. Men jag har studerat sådana här rörelser i många år, och om en enda person gör något liknande så kommer folk att gå tillbaka till den videon och se att det var den som var utlösande, säger Andreas Önnerfors.

Drygt 80 procent av alla vuxna i Sverige har nu fått minst en vaccindos. Det är inte tillräckligt för att hejda pandemin, enligt Folkhälsomyndigheten. Varför det fortfarande finns många ovaccinerade i vissa åldersgrupper och bostadsområden är svårt att veta. Det råder ingen brist på vaccin, och alla vuxna har fått erbjudande om vaccination.

Medan till exempel klimatskeptiker är en relativt homogen grupp som ofta använder samma argument ryms det mycket mer skilda uppfattningar inom antivaccinrörelsen.

– Inte minst finns det en könsaspekt. Klimatförnekare är ofta män medan vaccinmotståndare ofta är kvinnor. Så det är två helt olika målgrupper vi har att göra med. Karikatyrbilden av en klimatförnekare är den köttätande bilkörande mannen medan vaccinmotståndaren är den supermedvetna ekologiska kvinnan, säger Andreas Önnerfors.”