Nu har den belgiska adoptionsutredningen offenliggjorts

Idag offentliggjorde (flamländska, d v s nederländsktalande) Belgien sin statliga rapport om internationell adoption till och utlandsadopterade i Belgien, som tillsattes 2019.

Den belgiska rapporten består av flera delrapporter varav en bl a handlar om problematiken med den psykisk ohälsan bland de adopterade i Belgien medan en annan handlar om korruptionen inom den belgiska adoptionsverksamheten.

Liksom den tidigare i år mycket uppmärksammade nederländska statliga rapporten har forskare liksom jurister varit involverade i den belgiska rapporten och liksom den nederländska rapporten kan den belgiska rapporten inte oväntat också konstatera förekomsten av oegentligheter och människohandel.

Och belgarna har f ö uppenbarligen också begagnat sig av några av mina publikationer i sitt arbete att döma av referenslistan.

https://www.opgroeien.be/nieuws-en-pers/nieuws/rapport-expertenpanel-interlandelijke-adoptie-in-vlaanderen?fbclid=IwAR1t6l0scMcVCNCd2Dv9Wx6d_nDCvNQrQuF_GukpvW0Xlq-HHhzSQVx2564