Kommer landets invånare med utomeuropeisk bakgrund snart att stigmatiseras som oansvariga vaccinvägrande smittospridare som förstör för alla andra invånare i landet genom att fortsätta att hålla liv i pandemin? 

Landets invånare med utomeuropeisk bakgrund är inte bara de som har drabbats allra mest/värst av viruset under pandemin proportionellt sett (de har insjuknat allra mest, vårdats inom intensivvården allra mest och dött allra mest proportionellt sett) utan allt tyder nu tyvärr på att de kommer att fortsätta att insjukna (och därmed även fortsätta att riskera att dö allra mest/värst) nu när sensommaren övergår till höst p g a att invånarna med utomeuropeisk bakgrund av olika anledningar har avstått från att vaccinera sig i långt högre utsträckning än andra invånare. 

DN:s Marina Ferhatovic och Carl Cato rapporterar idag om just den oroväckande situationen och det mycket troliga scenariot inför hösten för Göteborgs del. 

Bland majoritetsinvånarna i Göteborg har uppemot 85-90% låtit vaccinera sig vid det här laget men bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund handlar det om kring 50% och alltför mycket tyder tyvärr på att det är invånarna med utomeuropeisk bakgrund som just nu inte bara insjuknar allra mest och vårdas inom intensivvården allra mest utan det är tyvärr också de som sprider vidare viruset allra mest proportionellt sett och inte bara i Göteborg utan i hela landet. 

Tyvärr verkar dessutom både de utrikes födda invandrarna och de inrikes födda s k andragenerationarna avstå från att vaccinera sig i ungefär lika hög grad (och i alltför hög grad) och tyvärr finns det nu en risk inför hösten och än mer inför vintern att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund inte bara kommer att vara den grupp som tvingas fortsätta att lida allra mest/värst av viruset proportionellt sett utan också att de snart kommer att stigmatiseras som oansvariga och kanske t o m som hänsynslösa vaccinvägrande smittospridare som inte lyssnar på regeringens, Tegnells och Folkhälsomyndigetens ständiga vädjanden och förstör för alla andra invånare i landet genom att fortsätta att hålla liv i pandemin. 

https://www.dn.se/sverige/iva-overlakaren-frustrerad-over-ovaccinerade-covidpatienter-hade-latt-kunnat-undvikas

”Bara hälften av invånarna i Göteborgsstadsdelen Angered, 52 procent, hade enligt förra veckans statistik fått sin första vaccindos. Det kan jämföras med 74 procent som är snittet för hela Göteborg. Samtidigt var smittspridningen i Angered den högsta i staden. 

DN har tidigare rapporterat om hur drygt 70 procent av de patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus i Västra Götalandsregionen inte är vaccinerade mot sjukdomen. I början av den här veckan vårdades 69 covid-patienter i Västra Götaland, varav 15 behövde intensivvård. 

– 14 av dem är helt ovaccinerade och en har fått en dos för runt tio dagar sedan. De som kommer nu och blir svårt sjuka har undvikit eller låtit bli att vaccinera sig. De får självklart bästa möjliga vård ändå, men det är så synd och onödigt att de ska bli så allvarligt sjuka, säger Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Läkaren Tobias Carlsson, som leder pandemigruppen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, följer också utvecklingen med viss oro. 

– Vi har fler covidpatienter på Iva nu än vi har haft under sommaren. Än så länge är det på en nivå som vi kan hantera inom befintlig plan, men om det fortsätter att öka så kommer vi att behöva se över hur vi ska lösa det. Samtidigt är det redan nu mycket ansträngt, för det här är patienter som vi inte hade haft annars. Om det fortsätter öka, befarar han att sjukhuset återigen kommer behöva skjuta upp operationer för att prioritera den akuta vården.”