När adopterade och barn till adopterade fortsätter att vara omöjliga att kategorisera och riskerar att förlora sin svenskhet

Det otäcka knivöverfallet på en lärare i Eslöv har återigen aktualiserat hur adopterade och deras barn faller mellan stolarna, skapar förvirring och är svåra att kategorisera och sortera när de svensktalande envisas med att fortsätta att dela upp befolkningen i ”svenskar och invandrare”:


Den häktade 15-åringen är född i Sverige och hans båda föräldrar är utomeuropeiska utlandsadopterade (från Colombia respektive från Sri Lanka) och rent tekniskt har han därmed utländsk bakgrund men liksom sina föräldrar är han utöver utseendet mer eller mindre som vilken majoritetssvensk som helst (och än mer så dessutom än sina båda adopterade föräldrar) – d v s han talar svenska som förstaspråk och är sannolikt enspråkig som de allra flesta svensktalande är och han är i övrigt svensk på alla upptänkliga sätt som det går att vara svensk på.


Nu har SD-sfären i bred mening och dess alternativmedier gått ut med att 15-åringen har utländsk bakgrund och antytt att han därför inte är svensk och sannolikt för att håna Expo som tidigare har publicerat uppgifter om att densamme är känd för att han tidigare har hyst ett starkt och troligtvis osunt intresse för nazism och Andra världskriget.


SD har ända sedan 2011 haft inskrivet i sitt partiprogram att adopterade räknas som svenskar av partiet och därmed gör också de adopterades barn det av SD men 15-åringen i Eslöv har uppenbarligen förlorat sin svenskhet mot bakgrund av hur han just nu framställs och beskrivs av SD-sfären i bred mening.


Det är samtidigt tyvärr ett faktum att både adopterade och barn till adopterade har attraherats av extremhögern många gånger förr – d v s det är varken något nytt eller något förvånande mot bakgrund av hur de allra flesta adopterade och barn till adopterade själva identifierar sig – och det är då inte ont om adopterade och barn till adopterade i t ex SD-sammanhang: Det finns t ex bl a en adopterad som arbetar på SD:s partikansli, ett barn till en adopterad som är SD-riksdagsledamot och ytterligare ett barn till en adopterad som är partner till SD-ideologen Mattias Karlsson.