Om de svenska Tolstoj:arna

Den ryske författaren Lev Tolstojs sonsons sonson (om jag har förstått det rätt) har nyligen gått bort. Inte så många vet nog att Tolstoj hade en son som också hette Lev som dessutom också var författare och inte så många vet nog heller att dennes barn hamnade i Sverige där deras ättlingar bor och lever idag. I Sverige valde familjen att stava sitt namn som Tolstoy och den mest namnkunniga av de svenska Tolstoy:arna är nog artisten Victoria Tolstoy.


Tyvärr har några Tolstoy:are förekommit inom den svenska extremhögern liksom en hel del andra personer som på något sätt har bakgrund i det gamla Tsar-Ryssland och som tidigare oftast gick under beteckningen ”vita ryssar” (d v s antikommunistiska flyktingar från det gamla Tsar-Ryssland som flydde landet efter kommunisternas maktövertagande 1917 alternativt efter Ryska inbördeskrigets slut 1922) såsom andra ryska adelspersoner och inte minst en del balttyska sådana (t ex Sagerska palatsets sista innehavare Vera Sager liksom Olof Palmes mor Elisabeth von Knieriem). Lev Tolstoj själv stod f ö till vänster men han var då inte någon auktoritär socialist (d v s kommunist) utan frihetligt lagd och sympatiserade därför med anarkismen.