En översikt över mina mest recenserade och refererade böcker i svensk dagspress och i svenska tidskrifter och magasin

Roade mig nyss med att kolla upp hur exakt många gånger en viss bok som jag har samskrivit tillsammans med andra, varit medredaktör eller ensam redaktör för eller varit ensam författare till har anmälts, recenserats, citerats och omnämnts i svenskspråkiga tidningar och tidskrifter (OBS inte i några akademiska tidskrifter, antologier, monografier eller avhandlingar – de är alla exkluderade från nedanstående lista) och det står ju faktiskt rätt så klart att den överlägsna ”vinnaren” är den skandalomsusade boken ”Den svenska nationalsocialismen” från 2002, som nog var en av de mest omdebatterade böckerna just under 2002. I akademiska sammanhang skulle dock denna lista se rejält annorlunda ut – då skulle antagligen min avhandling “Comforting an orphaned nation” från 2005 hamna etta och därefter skulle kanske ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” komma följd av ”Adoption med förhinder” och kanske därefter just ”Den svenska nationalsocialismen”.

Sedan verkar det inte finnas någon större korrelation mellan antalet anmälningar och omnämnanden och antalet sålda böcker – troligen ej heller mellan antalet recensioner och antalet utlånade böcker (på biblioteken runtom i landet): Just nu är exempelvis ”Ras och vithet” den bok som jag har stått bakom, som säljer allra bäst/mest hos nätbokhandeln Bokus.

86 gånger: ”Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931-45” (2002)

32 gånger: ”Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” (2021)

21 gånger: + Catrin Lundström: ”Vit melankoli. En analys av en nation i kris” (2020)

21 gånger: + Carina Tigervall, ”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” (2008)

20 gånger: + Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales, ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” (2012)

12 gånger: + Lars-Åke Skagegård, ”Hatets återkomst. Om fascism, nynazism och rasism i dagens Sverige” (1998)

9 gånger: ”Svensk rasism under efterkrigstiden. Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977” (2021) 

9 gånger: “Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture” (2005)

8 gånger: + Andréaz Wasniowski, ”Studier om rasism. Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering” (2018)

5 gånger: ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” (2019)

2 gånger: + Katrin Goldstein-Kyaga & María Borgström, ”Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda föresatser” (2012)

2 gånger: + Stéphane Bruchfeld, ”Nationalsocialismens symboler” (1997)

1 gång: ”Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och i dag” (2017)