En sammanställning över ett antal böcker som jag har legat bakom utifrån antalet bibliotek som har boken i fråga i sitt bestånd

Roade mig med att göra en sammanställning över ett urval av de böcker som jag har skrivit, samskrivit eller varit redaktör för utifrån antalet (svenska) bibliotek som har boken i fråga i sitt bestånd och det är tydligt att de böcker som hamnar på första, andra och tredje plats har det gemensamt att de är relativt nyutgivna samt att de fr a behandlar frågor om ras och vithet, som väl får sägas diskuteras ”mer än aldrig förr” just nu i Sverige.


Att Catrin Lundströms och min bok ”Vit melankoli” intar guldplatsen är nog inte heller att förvåna: Vår gemensamma artikel i den samnordiska genusvetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Feminist and Gender Research från 2011 – ”Sweden after the recent election: The double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of ‘old Sweden’ and the passing of ‘good Sweden'” – är då fortfarande den mest refererade artikeln som jag har stått bakom med hittills runt 230 citeringar medan vår likaledes samförfattade artikel ”Three phases of hegemonic whiteness: Understanding racial temporalities in Sweden”, som publicerades 2014 i den akademiska tidskriften Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture, också den är relativt väl citerad (129 citeringar).


Dessa två artiklar utgör då tillsammans basen för innehållet i ”Vit melankoli”, som f ö ska vara den bok som Makadam förlag har publicerat som har sålt mest/bäst på kortast tid och fortfarande i skrivande stund ligger boken märkligt nog etta på nätbokhandeln Bokus försäljningslista bland förlagets böcker som finns ute till försäljning just nu (totalt 230 olika titlar) trots att den kom ut under förra hösten (d v s för snart nio månader sedan).

+ Catrin Lundström: ”Vit melankoli. En analys av en nation i kris” (2020)

antal bibliotek: 63

”Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” (2021)

antal bibliotek: 54

”Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och i dag” (2017)

antal bibliotek: 51

+ Andréaz Wasniowski, ”Studier om rasism. Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering” (2018)

antal bibliotek: 38

”Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931-45” (2002)

antal bibliotek: 38

+ Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales, ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” (2012) 

antal bibliotek: 37

”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” (2019)

antal bibliotek: 36

+ Carina Tigervall, ”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” (2008)

antal bibliotek: 31

”Svensk rasism under efterkrigstiden. Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977” (2021) 

antal bibliotek: 29

+ Lars-Åke Skagegård, ”Hatets återkomst. Om fascism, nynazism och rasism i dagens Sverige” (1998)

antal bibliotek: 29

+ Stéphane Bruchfeld, ”Nationalsocialismens symboler” (1997)

antal bibliotek: 21

+ Katrin Goldstein-Kyaga & María Borgström, ”Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda föresatser” (2012)

antal bibliotek: 14

“Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture” (2005)

antal bibliotek: 13