Om bara männen fick rösta skulle enbart SD och M tillsammans erhålla 49,9% och om bara kvinnorna fick rösta skulle S, V och MP tillsammans erhålla 48,1%

Under 1900-talet var Sverige, liksom västvärldens övriga parlamentariska demokratier, klasspolariserat och väljarna var i mycket hög grad både klassmedvetna och klassröstande.


Sedan Kalla krigets slut och fr a under 2000-talet har i stället kön kommit att betyda alltmer i svensk (liksom västerländsk politik) tillsammans med ras/etnicitet (majoritetsinvånare kontra minoritetsinvånare av olika slag) och region (storstadsbor kontra alla andra mer eller mindre) samtidigt som klassröstande alltmer har kommit i skymundan.


Novus dagsfärska opinionsundersökning visar tydligt hur könspolariserad den svenska väljarkåren numera är:
Medan 49,9% av männen säger sig stödja SD eller M har S, V och MP stöd av 48,1% av kvinnorna. Tillsammans med KD och L har TAN-blocket numera stöd av 56,4% av alla män medan 58,1% av alla kvinnor stöttar S, V, MP eller C.


Det finns en hel del som tyder på att det är minst lika polariserat även utifrån ras/etnicitet och region:


I landets miljonprogramsområden där invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund dominerar får nämligen enbart S och V tillsammans normalt mellan 45-55%, ibland t o m mer än så, i de olika valen och borträknat alla invånare i de tre storstadsregionerna så är det troligt att enbart SD och M tillsammans kan räkna in runt 40% av rösterna på landsbygden och i de mindre städerna.

En kommentar

  1. Pingback: HITTAT PÅ NÄTET: Män är höger, kvinnor är vänster – DET GODA SAMHÄLLET