Om den starka motreaktionen mot kritisk rasforskning

SvD:s Malin Ekman skriver idag om den just nu mycket polariserade amerikanska debatten om critical race theory, d v s kritisk rasforskning på svenska.

I USA uppstod critical race theory och den kritiska forskningen om ras och vithet på 1980- och 90-talen och slog därefter igenom inom den amerikanska högskole- och forskarvärlden. Idag är den kritiska forskningen om ras och vithet institutionaliserad vid ett stort antal amerikanska högskolor och universitet och ett stort antal amerikanska forskare ägnar sig numera åt critical race theory och frågor om ras och vithet.

Under och efter 2020 års BLM-rörelse fick frågor om ras och vithet ett mycket stort genomslag i USA även utanför akademin liksom i flera andra engelsktalande västländer:

Böcker om ras och vithet blev närmast över en natt plötsligt bästsäljare och toppade bokförsäljningslistorna och ett mycket stort antal företag, koncerner, konsulter, föreningar, organisationer, myndigheter och skolor började förespråka critical race theory och föreläsa, informera om, utbilda och undervisa om ras och vithet. Därtill har ett stort antal amerikanska universitet inrättat olika lärar- och forskartjänster som direkt berör frågor om ras och vithet i kölvattnet efter BLM-rörelsen.

Samtidigt har en kraftig motreaktion också ägt rum: I Europa har critical race theory och frågor om ras och vithet aldrig accepterats vare sig inom eller utanför högskole- och forskarvärlden och även om BLM-rörelsen var stor även i Europa så skedde aldrig något genombrott för critical race theory och frågor om ras och vithet under ”pandemiåret” 2020. I stället har critical race theory och frågor om ras och vithet fördömts av flera regeringschefer och politiska ledare runtom i Europa liksom av många europeiska forskare och det är därför fortfarande mycket få europeiska forskare som ägnar sig åt critical race theory och frågor om ras och vithet. I Sverige finns det exempelvis endast en handfull forskare som studerar ras i relation till dagens Sverige då den absoluta majoriteten av alla svenska forskare helt enkelt är emot själva rasbegreppet och t o m emot ordet ras i sig.

I USA inledde Trump-administrationen en republikansk motreaktion mot critical race theory under sommaren 2020 och även om Trump avgick i januari 2021 så har motreaktionen mot critical race theory fortsatt och flera amerikanska delstater har numera de facto förbjudit critical race theory i skolsammanhang.

https://www.svd.se/trend-i-amerikanska-skolor–rasism-i-antirasistisk-kladnad

”Black Lives Matter manade USA till självrannsakan. Rörelsen väckte frågan på vilket sätt landets historiska förtryck mot svarta manifesteras i dag och vad samhället kan göra åt det. Men också: hur landets rasism skulle förstås.

Critical race theory blev en dominerande förklaringsmodell. Både lågstadieskolor och storföretag använder sig av den.”

(…)

”Historisk diskriminering påverkar livet som svart i USA idag. Från slaveriet till det utbredda nekandet av bostadslån på 60-talet till det skeva straffrättssystemet på 90-talet. Historien gör sig påmind i allt från socioekonomiskt utsatta områden till upplevelsen om att den amerikanska drömmen bara existerar för andra.”

(…)

”Runtom i USA undervisas barn i kritisk rasteori. Från privatskolor på Manhattan till offentligt finansierade skolor i Mellanvästern. Poängen är att illustrera hur rasism påverkat amerikansk lagstiftning och samhälle genom historien.”

(…)

”Perspektivet tenderar genomsyra många delar av undervisningen. På vissa skolor får vita barn spela rasistisk polis på dramalektionerna. På andra praktiseras ”equitable math”, rättvis matematik, där uppdelningen mellan rätt och fel anses representera ”vit överhöghet”.

Det många opponerar sig mot är att läran beskrivs som den enda rätta, snarare än en ideologi bland andra. På en privatskola på Manhattan måste elever skriva på kontrakt där de bekänner sig till skolans ideologi och erkänner sina privilegier. Föräldrar anklagar skolor för indoktrinering, och flera lärare har offentligt berättat att de slutat i protest. Kritisk rasteori har blivit en vattendelare i USA. Vissa ser den som ett sätt att lära om och av historien, andra som rasism i antirasistisk klädnad. Fem republikanska delstater har nyligen klubbat lagar som förbjuder kritisk rasteori i skolundervisningen: Tennessee, Oklahoma, Iowa, Idaho och Texas.”

(…)

”Den sämsta konsekvensen av lagstiftningen vore om viktig undervisning om historiskt förtryck och diskussioner om rasism uteblir. Nyckeln borde inte vara att förbjuda kritisk rasteori, utan att beskriva den som en politisk maktanalys bland andra.”