Det kanadensiska internatskolsystemet för urfolksbarn befaras nu ha resulterat i att uppemot en femtedel av alla urfolksbarn aldrig kom hem

Sedan än fler kvarlevor (d v s skelett) efter urfolksbarn har hittats (och grävts upp ur omärkta gravar) i anslutning till några av de f d internatskolor där sammanlagt runt 150 000 kanadensiska urfolksbarn placerades (och i stort sett alltid mot sin vilja) fram tills 1990-talets mitt som ett led i Kanadas ”master plan” för att assimilera landets urfolksinvånare och göra dem så lika de kanadensiska majoritetsinvånarna som möjligt misstänks det nu att kanske så många som 20% av alla urfolksbarn aldrig återvände till reservaten och till sina ursprungsfamiljer utan slutade i just en omärkt barngrav.

Representanter för Kanadas olika urfolk larmade tidigt om att deras barn, som togs ifrån dem och tvångsplacerades på internatskolorna, for illa och att alltför många av dem utsattes för våld och övergrepp och även av sexuell art och det är idag välkänt att åtskilliga av de f d eleverna på internatskolorna utvecklade psykisk ohälsa, alkoholism och drogmissbruk som vuxna.

År 2008 bad Kanadas dåvarande premiärminister Stephen Harper officiellt om ursäkt till landets alla urfolksinvånare för att ha placerat urfolksbarnen på internatskolorna och där i alltför många fall behandlat dem illa.

Då år 2008 beräknades det att över 4000 urfolksbarn hade gått bort som elever på skolorna av fr a sjukdomar som de i många fall saknade motståndskraft mot av både genetiska skäl och då många av dem var undernärda men nu efter den plötsliga upptäckten av nya barnskelett, som har skakat Kanada i grunden, befaras denna siffra vara mycket högre än så.

https://www.svd.se/nu-over-1100-omarkta-gravar-i-kanada

”Experter använde markradar för att lokalisera vad som tros vara viloplatser för elever mellan sju och 15 år som gick på St Eugene’s Mission School nära Cranbrook i provinsen British Columbia, uppgav den lokala folkgruppen Lower Kootenay Band på onsdagen.

De 182 nya omärkta gravarna ska läggas till de som tidigare påträffats vid före detta katolska internatskolor – 215 i Kamloops i British Columbia och 751 i Marieval i provinsen Saskatchewan.

St Eugene’s Mission School drevs av katolska kyrkan från 1912 till tidigt 1970-tal. I byggnaden finns numera hotell och kasino med en angränsande golfbana, enligt det kanadensiska public service-bolaget CBC.

De nyupptäckta gravarna är ytliga, på cirka en meters djup.

– Man kan aldrig riktigt förbereda sig på något sådant här, säger folkgruppens ledare Jason Louie till CBC.

Lower Kootenay Band ingår Ktunaxa Nation som organiserar ursprungsbefolkningen i British Columbia, i sin tur en del av landets så kallade First Nations som rymmer 630 olika folkgrupper.

”Det anses för troligt att kvarlevorna efter dessa 182 själar kommer från medlemmar i Ktunaxa Nation, angränsande First Nations-samhällen och gruppen Aq’am”, enligt ett pressmeddelande från Lower Kootenay Band.

Jason Louie berättar att folkgruppens ledning talade med personer som studerat på St Eugene’s Mission School innan upptäckten gjordes offentlig och erbjöd dem stöd.

Efter de två första fynden av omärkta gravar har sju kyrkor brunnit. Polisen misstänker att bränderna var anlagda.

Premiärminister Justin Trudeau har å regeringens vägnar bett om ursäkt för hur ursprungsbefolkningen behandlats på 139 internatskolor fram till 1990-talet. Han uppmanar påve Franciskus att också be om ursäkt.”