Om att få mejl från studenter

När sådana här mejl plötsligt ”dimper” ned i ens mejlkorg (just denna morgon kom det då av en ren slump två sådana mejl) från ”random” unga vuxna (d v s högskolestudenter som jag inte känner själv på något sätt eller ens har haft kontakt med och säkerligen aldrig kommer att träffa rent fysiskt och som dessutom är studenter vid andra lärosäten än det jag själv arbetar på) inser en att en inte skriver och publicerar för ”dövöron”, d v s de texter och publikationer som jag ligger bakom (tillsammans med andra eller ensam) läses, används och kommer till nytta och ”här och där” dessutom (d v s inom alla möjliga program, ämnen och kurser) och en del som läser texterna upplever dem t o m som s k ”ögonöppnare”, vilket måste sägas vara ett ”gott betyg”.


Flertalet akademiska texter läses då av endast ett fåtal personer och oftast av de ”närmast sörjande” – en doktorsavhandling t ex av maximalt kanske 25-talet personer (i bästa fall tyvärr) och en antologi- och tidskriftsartikel av än färre än så (vilket de akademiska tidskrifternas digitala räkneverk avslöjar med all önskvärd tydlighet – det finns 1000-tals och åter 1000-tals artiklar i otaliga vetenskapliga tidskrifter som bara har lästs av 10-15 personer och ibland inte ens av det) medan en normal akademisk antologi och monografi i bästa fall säljer i runt 100-talet exemplar om jag har förstått det rätt (några enstaka monografier kan naturligtvis sälja i 100-tals och t o m i 1000-tals exemplar men de är ytterst ytterst få).


mejl nr 1:


”Hejsan Tobias
Jag slutförde denna termin min masterutbildning inom X vid X universitet med att skriva en uppsats med titeln X. Jag använde en hel del av dina texter för både inspiration och som grund för min uppsats, bland annat dina texter om begreppen ras och färgblindhet, samt att jag applicerade begreppet ”hegemonic whiteness” som ett teoretisk koncept. Jag vill därför passa på att tacka för dina ögonöppnande texter.
MVH
X”


mejl nr 2:


”Hej Tobias! Förra året studerade jag X vid X universitet och under en del av utbildningen fick vi läsa några texter som du ligger bakom. Det var första gången jag stötte på dina ord. Sedan dess har det blivit betydligt mer av dem och jag insåg nu att jag faktiskt borde tala om det för dig. Du gör skillnad för så många människor på så många olika sätt och för det vill jag skicka ett stort tack!
Allt gott!
X”