Under nästa år deltar jag i att ge ut tre nya böcker om ras- och vithetsfrågor i ett svenskt sammanhang

Efter en för min del synnerligen intensiv vår där några av ”mina” frågor har varit i det närmaste ”all over” i media, i offentligheten och i politiken (d v s frågor om rasism mot asiater/svenska asiater, om internationell adoption/utlandsadopterade samt om ras/rasism och vithet/svenskhet inklusive frågor om jämlikhetsdata, mångfald och representation) och efter att ha publicerat tre (svenskspråkiga – det blev då egentligen fyra böcker totalt men en är på engelska) böcker inom cirka ett halvår ensam eller tillsammans med andra (läs: Catrin Lundström – vår gemensamma bok ”Vit melankoli” är tydligen den bok som bokförlaget Makadam har gett ut som har sålt allra bäst/mest på snabbast/kortast tid) så står det nu klart att jag kommer att delta i att ge ut tre (svenskspråkiga) böcker även under nästa år (d v s år 2022):

För det första handlar det om en egen bok, som går till botten med och undersöker den svenska färgblinda antirasismens ursprung och utveckling, för det andra om en akademisk antologi som min Karlstads universitet-kollega Peter Wikström och jag tillsammans står bakom som innehåller bidrag som enbart behandlar frågor om ras/rasism under efterkrigstiden och för det tredje om en lärobok om ras- och vithetsfrågor som Catrin Lundström och jag har samförfattat och som adresserar skolans värld.

Därtill kommer jag antagligen att bidra med kapitel till åtminstone tre andra akademiska antologier som utkommer 2022 samt med artiklar i åtminstone två akademiska tidskrifter såsom det ser ut just nu och som alltid numera handlar samtliga dessa texter om ras/rasism i ett svenskt sammanhang då jag fortsätter att dra mitt lilla strå till stacken och bidra till att skapa och upprätthålla ett specifikt svenskt kritiskt ras- och vithetsforskningsfält.