Vad var det egentligen som Åkesson syftade på när han skrev på Twitter att SD inte ska ”lämna eller överge våra rötter” till skillnad från SAP: Om SD:s vänsternazistiska rötter och om hur de spökar än idag

Nu när alla nazism/fascism-forskare, extremhöger-kännare, SD-experter och Åkesson-uttolkare har hunnit säga sitt (och de är många numera) så är det väl dags för mig att också försöka gissa vad Åkesson egentligen menade när han nog blev alltför (upp)hetsad på Twitter igår och slängde ur sig att SD inte ska ”lämna eller överge våra rötter” till skillnad från SAP.

Eftersom det direkta och explicita sammanhanget handlade om SD:s och SAP:s stenhårda kamp och konkurrens om den svenska arbetarklassen (och lägre medelklassen) och dess röster så kan jag inte göra något annat än att tolka det hela som att Åkesson antydde att SD alltid har haft en ”vänsterådra” och alltid har velat attrahera arbetarna just till skillnad från andra delar av den svenska s k nationella rörelsen som traditionellt har varit (ärke)konservativa och aldrig har trott sig kunna attrahera några arbetare överhuvudtaget.

Det handlar konkret om den vänsternazistiska tradition som av hävd har haft en stark ställning just i Sverige och antagligen till stor del av tvång p g a att Sverige i många decennier härbärgade västvärldens största och mäktigaste arbetarrörelse, fackföreningsrörelse och socialistiska arbetarparti i ett demokratiskt land (d v s utanför den kommunistiska världen) som dessutom innehade makten obrutet i närmare ett halvt sekel.

Min kvalificerade gissning är därför att Åkesson i stundens hetta ”blinkade” åt den vänsternazistiska idétradition som genomsyrade SD under hela 90-talet och som bl a står att hitta i SD:s första partiprogram från 1989, som partiets dåvarande chefsideolog Johan Rinderheim författade, och som Mattias Karlsson hyllar än idag. 

Denna vänsternazism kom inte minst till uttryck i SD:s kampsång som gällde under 90-talet – nämligen SD:s dåvarande och idag återigen nuvarande ”husband” Ultima Thules sång ”Kring Sveriges fana” som är en ren s k ”rip off” på den gamle kommunisten och mångårige Ny Dag-redaktören Gustav Johanssons hyllningsdikt till Sverige från 1937. 

”Kring Sveriges fana” (se/hör sången på https://www.youtube.com/watch?v=MQGfr5UC5DE) innehåller strofer som ”svenskar vakna ur er dvala, länge nog vi sovit bort vår tid, länge nog vi litat på löften så hala” och ”enad front bland arbetets miljoner, bådar nya dagens morgonväkt, svenska folk, svenska land du ärvde traditioner, ifrån frihetshjälten Engelbrekt, nu så gäller det din frihet, svenska folk, svenska land, vi vill att du blir ett”.

Gustav Johanssons dikt från 1937 innehåller i sin tur bl a rader som ”enad front bland arbetets miljoner, bådar nya dagens morgonväkt, svenska folk, du ärvde traditioner ifrån frihetshjälten Engelbrekt” samt ”svenska folk, nu gäller det din frihet, svenska språk, vår fröjds och hjärtas tolk, svenska land, vi vill att du ska bli ett lyckans land för hela Sveriges folk”.

Åkesson menade kort och gott att just SD alltid har stått på folkets sida mot eliten, även om SD visserligen inte attraherade några arbetarmassor att tala om just på 90-talet såsom partiet ju tyvärr faktiskt gör idag, och inte har svikit detsamma och inte heller kommer att göra det såsom SD hävdar att SAP har gjort – SD försöker ju numera explicit att framställa sig som SAP:s enda rättmätiga och riktiga arvtagare.

Det var m a o helt enkelt SD:s egna historieskrivning, idéhistoriska ursprung, självförståelse och självbild som på en och samma gång spökade igår på Twitter i Åkessons tweet – d v s inte någon s k freudiansk felsägning som hans antifascistiska kritiker verkar tro (typ ”vad f-n, var dumme Jimpan kanske på lyran igår som hastigt och lustigt försade sig och i ett svagt ögonblick faktiskt out:ade att SD är ett gammalt unket naziparti”…?) – d v s det Åkesson ville säga och förmedla var inget än att SD alltid har varit de svenska massornas, det svenska folkets och den svenska arbetarklassens parti och till skillnad från SAP kommer SD aldrig att svika eller överge arbetarna i kampen mot eliten.

En kommentar

  1. Pingback: Vad var det egentligen som Åkesson syftade på när han skrev på Twitter att SD inte ska ”lämna eller överge våra rötter” till skillnad från SAP: Om SD:s vänsternazistiska rötter och om hur de spökar än idag — Tobias Hübinette – Sk