Ny studie om de s k ”andrageneration:arna” visar bl a att de somaliska s k ”andrageneration:arna” är de som i störst utsträckning svarar att de uppfattar att omgivningen inte ser dem som svenskar

Det publiceras sakt men säkert allt fler studier om de s k ”andrageneration:arna”, som är en snabbt växande men också ung grupp, och en ny studie som Caroline Adolfsson står bakom – ”‘I’m Not Swedish Swedish’: Self-Appraised National and Ethnic Identification among Migrant-Descendants in Sweden” – undersöker hur fyra grupper av s k ”andrageneration:are” med föräldrar som har invandrat från Polen, Vietnam, Turkiet och Somalia upplever sin situation och relaterar till svenskhet. 

Studien visar bl a att de somaliska s k ”andrageneration:arna” är de som i störst utsträckning svarar att de uppfattar att omgivningen inte ser dem som svenskar (faktorn ”ascription”) medan de polska s k ”andrageneration:arna” är de som i störst utsträckning svarar de upplever att omgivningen betraktar dem som svenskar.

Vidare visar studien att de somaliska s k ”andrageneration:arna” är de som också i lägst utsträckning känner att de tillhör Sverige (faktorn ”belongingness”) samtidigt som de är den grupp av s k ”andrageneration:are” som i störst utsträckning svarar att det är viktigt för dem att vara en del av den egna gruppen (faktorn ”ethnic identity”).

Alla fyra grupper av s k ”andrageneration:are” svarar dock intressant nog överlag att de tycker att det är viktigt för dem att känna sig svensk (faktorn ”national identity”).