Idag för 71 år sedan den 6 juni 1950 meddelade det största dåtida svenska nazistpartiet att partiet skulle läggas ned

Idag för 71 år sedan den 6 juni 1950 meddelade det största dåtida och hittills mest betydande och långlivade svenska nazistpartiet SSS – Svensk socialistisk samling – att partiet skulle läggas ned i det sista numret av partiorganet Den svenske folksocialisten (DSF), som just utkom den 6 juni 1950.


SSS hade bildats 1933 av Sven Olov Lindholm som Nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSAP), som då var en utbrytning ur Sveriges första nazistparti SNSP (Svenska nationalsocialistiska partiet) som i sin tur leddes av Birger Furugård.


NSAP blev med åren Sveriges ledande och till slut även enda nazistparti och dess ledare Lindholm (som i det sista numret av DSF bl a bjöd på en dikt som prydde omslaget) konkurrerade med tiden ut alla andra svenska nazistledare.


Partiets storhetstid inföll under (mellankrigs)åren innan Andra världskriget utbröt: 1936 lyckades NSAP/SSS exempelvis erhålla 17 483 röster i det årets andrakammarval och så sent som 1938 erövrade partiet 19 kommunala mandat runtom i landet. Sammantaget var åtminstone 10 000 enskilda personer någon gång medlem i partiet under dess 17-åriga existens mellan 1933-50.


I det sista numret av DSF som utkom idag för 71 år sedan hittades bl a en dikt signerad Axel Slotte, ännu en dikt författad av den finlandssvenske högerextreme poeten Bertel Gripenberg, en artikel författad av friherrinnan Annie Åkerhielm (d v s dottern till Sveriges förste anarkist Nils Herman Quiding) samt en bestämd dementi att Lindholms då nyblivna fru Vera (som ju fortfarande lever under namnet Vera Oredsson) skulle vara judinna (och numret trycktes f ö av Stefan Löfvens biologiska morfar Ludvid ”Ludde” Löfven från Värmland som på sin tid var ökänd som landets antagligen enda nazistiska typograf).


Ett flertal f d NSAP/SSS-medlemmar som hade kvarstannat i partiet ända fram tills dess upplösning 1950 kom sedan att spela en avgörande roll för att upprätthålla den ”röda tråden” och den ideologiska kontinuiteten mellan mellankrigstidens och krigsårens naziströrelse och dagens svenska extremhöger genom att fortsätta att vara politiskt aktiva under efterkrigstiden och Kalla kriget såsom i samband med SD:s bildande 1988 och under SD:s första år och i många fall ända fram tills dess att de gick bort.


Den person som Lindholm utsåg till ordförande för den kamratförening som SSS omvandlades till – den f d Finlandsfrivillige Bengt Jansson – var till exempel trogen sin ungdoms politiska ideal ända fram till sin bortgång på 2000-talet genom att bl a alltid och år efter år delta i och närvara på den s k De stupades dag den 14 april som är årsdagen för den Finlandsfrivillige Gösta Hallberg-Cuulas dödsdag och ceremonin äger då rum framför dennes grav på Norra kyrkogården i Solna.


Den sannolikt allra sista SSS-medlemmen som kvarstannade i partiet fram tills dess att det lades ned för 71 år sedan och som fortsatte att vara aktiv ”nonstop” i den svenska s k nationella rörelsen och bl a i nazistiska Nordiska rikspartiet (NRP) under efterkrigstiden och därefter i SD under 1980- och 90-talen gick f ö bort alldeles nyligen – nämligen Gösta Bergquist.