Antal personer som betjänas av de olika trossamfunden

SST – d v s Myndigheten för stöd till trossamfund – redovisar regelbundet i sin årsrapport de olika trossamfundens siffror rörande antalet årligen betjänade personer och denna av trossamfunden insamlade och till myndigheten inrapporterade statistik ligger sedan till grund för själva bidragssystemet.

SST ger då bidrag till samtliga trossamfund oavsett religion förutom till Svenska kyrkan som räknar runt 5 700 000 medlemmar och rapporterar runt 3 300 000 söndagsgudstjänstbesökare per år.

Det handlar totalt om över 900 000 betjänade personer i den senaste inrapporteringen varav de olika muslimska samfunden står för över 200 000 betjänade, Equmeniakyrkan ensamt (d v s Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan) för närmare 114 000 och Pingströrelsen för över 111 000 medan de olika judiska församlingarna rapporterar in lite mer än 8100 betjänade.

Vidare står Katolska kyrkan för närmare 124 000 betjänade och de olika ortodoxa kyrkorna för nästan 140 000 medan de olika buddhistiska församlingarna rapporterar in lite mer än 11 000 betjänade.