När en under pandemin rejält högerradikaliserad riksdagsledamot stämplar en som ”rashetsare”

När en under pandemin rejält högerradikaliserad riksdagsledamot stämplar en som ”rashetsare” efter att både ha bett om råd och erhållit detsamma från mig och mitt råd var då knappast särskilt ”hetsande”.