Nya siffror från undersökningar av levnadsförhållanden som talar för sig själva

Nya siffror från SILC:en/ULF:en (undersökningar av levnadsförhållanden) som talar för sig själva:

har egen tillgång till bil

svensk bakgrund: 86,1%

utländsk bakgrund: 64,2%

saknar kontantmarginal (att inte kunna betala en oförutsedd utgift på 11 000 kr inom en månads tid utan att ta ett lån)

svensk bakgrund: 12,4%

utländsk bakgrund: 40,1% (över 55% av samtliga utomeuropéer)


orolig för privatekonomin

svensk bakgrund: 16% (8% av de inrikes födda pensionärerna)

utländsk bakgrund: 37,2% (24% av de utrikes födda pensionärerna)


orolig för att bli arbetslös

svensk bakgrund: 10,5%

utländsk bakgrund: 28,2%

bor i hyresrätt

svensk bakgrund: 26,9%

utländsk bakgrund: 58,6%

bor i villa/radhus

svensk bakgrund: 59,3%

utländsk bakgrund: 30,1%

medlem i ett fackförbund

svensk bakgrund: 71,4%

utländsk bakgrund: 58,7%

medlem i minst en förening

svensk bakgrund: 82,1%

utländsk bakgrund: 53,6%

deltar aldrig i politiska diskussioner

svensk bakgrund: 18,8%

utländsk bakgrund: 39,3%

har inte en nära vän

svensk bakgrund: 11,3%

utländsk bakgrund: 21,6%

har inget umgänge med nära anhöriga

svensk bakgrund: 22,9%

utländsk bakgrund: 48,9%