SD-Kvinnor bjuder idag på ett exempel på projektion av den högre skolan genom att anklaga sina meningsmotståndare för att uttrycka sig nedsättande och genom att säga sig företräda alla Sveriges kvinnor

SD-Kvinnor bjuder idag på ett idealtypsexempel på projektion (i dess psykoanalytiska mening) ”av den högre skolan”:

SD-Kvinnors Linda Lindberg, Caroline Nordengrip och Linda Kotanen Hallbeck anklagar idag sina meningsmotståndare för att ”skicka elaka tweets” till och ”kasta fula epitet” mot kvinnliga SD:are i Dagens Arena samtidigt som SD-Kvinnor gör sig till talespersoner för alla ”Sveriges kvinnor”.

SD-Kvinnor bildades 2010 av Åkesson, SD:s dåvarande partikanslichef Daniel Assai och partiets dåvarande ekonomichef Per Björklund – d v s av tre manliga SD:are – med ett helt och hållet förfalskat protokoll som underlag som undertecknades av bl a Louise Erixon (som dessutom verkar ha förstått att protokollet var manipulerat). Trots de förfalskade handlingarna erhöll SD-Kvinnor över en miljon i partibidrag, vilket just då räddade SD:s ekonomi efter 2010 års valrörelse. SD har då ända sedan partiet bildades 1988 systematiskt förfalskat och manipulerat juridiska handlingar av allehanda slag, protokoll, stadgar, verksamhetsberättelser, matriklar o s v för att om och om igen kunna ansöka om och tillskansa sig skattemedel och bidrag.

Och vad gäller detta med att göra anspråk på att representera ”Sveriges kvinnor”: SD har stöd av 10-12% av landets kvinnor i de senaste opinionsundersökningarna att jämföra med över 25% av landets män: SD är helt enkelt Sveriges enskilt största parti bland männen medan t o m C och V har stöd av fler kvinnor än SD.

Och av SD:s 33 000 medlemmar är maximalt 7000 kvinnor – inget annat parti uppvisar en sådan extrem könsobalans i sin medlemskår.

Och slutligen vad gäller frågan om vilket svenskt partis ledare, folkvalda representanter, företrädare, aktivister, medlemmar, väljare och sympatisörer som använder ett både elakt, nedsättande och grovt språk gentemot och om kvinnor som de betraktar som sina meningsmotståndare så är den frågan redan avgjord sedan många år tillbaka.

Socialdemokraternas falska kvinnokamp

”Vi är relativt överens om vad som behöver göras, straffskärpningar, stärkta stöd och mer förebyggande arbete. Vi borde genomföra detta men istället sitter regeringsföreträdare och skickar elaka tweets, postar bilder på Instagram och häver ur sig rena lögner i media. Det är ovärdigt offentliga företrädare, förpestar samhällsdebatten och är ett hån mot kvinnor i desperat behov av hjälp. SD-kvinnor arbetar för solidaritet med alla kvinnor. Socialdemokraterna väljer istället att stå som mobbare på skolgården och kasta fula epitet mot alla som tycker annorlunda.”