KI utreder just nu de personer som har förärats gatunamn och namn på salar inom campusområdet

Har i dagarna bidragit med mina kunskaper till en internutredning som just nu pågår vid Karolinska institutet (KI) som rör samtliga personnamn (d v s ej namn som härrör från djur- eller växtvärlden) som förekommer i gatu/vägnamn eller som beteckningar på rum, salar och byggnader på campus- och sjukhusområdena i Solna och Flemingsberg (såsom t ex von Eulers väg, Gustaf Retzius-salen o s v).


Mig veterligen är detta första gången som just en svensk högskola går igenom alla de namn som åminns och hyllas på sitt campusområde såsom ett flertal högskolor redan har gjort i många andra västländer i kölvattnet efter BLM-rörelsen och det handlar då i KI:s fall om att försöka identifiera de namn som antingen har en koppling till den en gång så omfattande och världsberömda svenska rasforskningen och/eller till den en gång så av akademiker och socialgrupp ett:are överbefolkade svenska extremhögern.


I just KI:s fall handlar det om flera namn i sammanhanget, vilket DN:s Björn af Kleen redan uppmärksammade i en artikelserie 2015 (d v s det faktum att så är fallet är s a s inget nytt utan det har både studenter, lärare, forskare och andra anställda vid KI vetat om sedan länge), och en kvalificerad gissning säger att detsamma också skulle vara fallet om t ex också Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet eller Göteborgs universitet skulle genomföra en liknande utredning i framtiden – d v s även där finns det namn på gator/vägar, rum, salar och byggnader som är uppkallade efter personer som antingen har en koppling till den svenska rasforskningen och/eller till den svenska extremhögern.


Sedan är det så klart en annan fråga vad som kan och/eller bör göras efter att en sådan utredning i stil med KI:s pågående dito väl är genomförd men att överhuvudtaget göra en sådan här utredning kan enligt mig åtminstone inte vara negativt och det var just därför (d v s för att jag anser att en sådan utredning ändå är positiv att göra i sig) som jag själv valde att i dagarna bidra med de kunskaper som jag råkar besitta gällande personer som har en koppling till den svenska rasforskningen och till den svenska extremhögern till KI-utredningen.