Idag för 89 år sedan inleddes fascistiseringen av Japan i och med mordet på den dåvarande japanske premiärministern Inukai Tsuyoshi

Idag för 89 år sedan den 15 maj 1932 mördades den dåvarande japanske premiärministern Inukai Tsuyoshi i Tokyo av 11 sammansvurna högerextrema marinofficerare vilka både utmärkte sig för sin ungdom, för sin högerradikala och extremnationalistiska fanatism och för sin blodtörst.


Därmed inleddes den successivt totala militariseringen och fascistiseringen av Japan som skulle resultera i bildandet av Axelmakterna 1936, den fullskaliga invasionen av Kina 1937 och ett närmast fullständigt Armageddon i augusti 1945 (som ju inte stod A.H.:s Ragnarök i Europa långt efter) när nästan hela Japan var lagt i ruiner (och bl a p g a två atombomber) liksom stora delar av hela det tättbefolkade och vidsträckta Stillahavsasien medan gigantiska mängder med människor i regionen hade dödats (mellan 25-30 miljoner dödades under kriget i Asien från Indien i väster till Sibirien och Mongoliet i norr, Australien och Nya Zeeland i söder och Alaska och Hawaii i öster).


Bakgrunden till det blodiga dådet stod att hitta i att en koreansk anarkist – Lee Bong-Chang, som numera hyllas som en nationalhjälte i både dagens Nord- och Sydkorea – hade försökt att döda den dåvarande japanske kejsaren Hirohito i Tokyo i januari 1932. Lee kastade en bomb mot kejsarens ekipage i anslutning till kejsarpalatsets Sakuradamon-port men lyckades bara döda baron Ichiki Kitokuros båda hästar innan han greps på plats.


Händelsen liksom samtidigt pågående oroligheter i Shanghai ledde till en kraftig högerradikalisering av delar av den japanska officerskåren som på den tiden till stora delar bestod av hetlevrade representanter från den gamla japanska aristokratin och den explosiva situationen efter mordförsöket på kejsaren ledde till slut fram till det ödesdigra mordet på premiärminister Inukai.


Samtidigt utspelade sig en maktkamp inom den redan mycket stora japanska krigsmakten mellan olika fraktioner och vapenslag och i och med att flottan till slut avgick med segern efter Röda arméns förintande av Japanska imperiets sjätte armé 1939 var vägen till Pearl Harbor utstakad.


Efter mordet på Inukai kom sedan Hideki Tojo och den högerextrema och ultranationalistiska militärledningen sakta men säkert till makten och inte förrän när Japan återuppstod som en suverän statsbildning 20 år senare 1952 efter flera år av amerikansk och allierad ockupation skulle sedan en ny japansk premiärminister tillträda som var folkvald och innehade den parlamentariska regeringsmakten.


Och eftersom denna dramatiska händelse som utspelade sig idag för 89 år sedan handlar om Japan och om japaner:


Otroligt nog lever närmare 100 000 människor än idag i Japan (d v s personer som är 100 år gamla eller äldre än så) som sannolikt har mer eller mindre tydliga minnen av denna avgörande händelse för både Asiens och även den övriga världens moderna historia och framtid för i och med Japanska imperiets blixtsnabba erövring av de europeiska kolonierna i Asien under krigsåren lades även den direkta grunden till efterkrigstidens avkolonisering, d v s det går med fog att hävda att denna händelse påverkar oss alla än idag.