En karta över SD-land

Att SD blev det största eller näst största partiet i närmare 80% av landets 290 kommuner, i över 60% av rikets 29 valkretsar samt i nästan 50% av de 6004 valdistrikten i 2018 års val vet väl alla redan men det är en annan sak att försöka illustrera detta remarkabla valresultat i kartform.

Bloggen Politologerna, som drivs av statsvetare som bl a är valforskare, har försökt att göra just det genom att visa dels i vilka valdistrikt som SD blev det enskilt största partiet i landet som helhet och kommunvis och dels var SD har sitt starkaste stöd i förhållande till partiets totala valresultat där den mörkaste (gula) färgen visar den kvintil (eller femtedel) valdistrikt där SD fick mest stöd och den ljusare (gula) färgen kvintilen därefter (d v s där SD fick näst mest stöd) medan den gråa färgen markerar de resterande 60 procents valdistrikt där SD fick minst stöd.