Den nederländska statliga utredningen om korruptionen inom den globala adoptionsindustrin har översatts till engelska

Nu har den i hela världen uppmärksammade nederländska statliga utredningen om korruptionen inom den globala adoptionsindustrin översatts till engelska i sin helhet – den s k Joustra-utredningen som den kallas i Nederländerna – som publicerades i början av året och som sände chockvågor genom hela (den adopterande) västvärlden (liksom även i ursprungsländerna i Latinamerika, Karibien, Afrika, Mellanöstern, Asien, Central- och Östeuropa och Oceanien).

Den s k Joustra-utredningen resulterade bl a i att den nederländska regeringen bad om ursäkt till landets 40 000 utlandsadopterade och stoppade alla fortsatta och framtida utlandsadoptioner till landet p g a den omfattande korruptionen som utredningen kom fram till hade varit systemisk och institutionaliserad sedan den internationella adoptionens barndom på 60-talet och fram tills dags dato. 

Sedan 1950- och 60-talen och fram tills idag har över en miljon barn adopterats av västerlänningarna varav över 200 000 härrör från Sydkorea och Sverige har stått för 60 000 av dessa adoptioner medan Norden tillsammans har förestått kring 100 000 utlandsadoptioner.

Den nederländska utredningen menar att hela den internationella adoptionsverksamheten från början till slut de facto har handlat om människohandel, trafficking och barnarov av gigantiska mått och att offren kan räknas i miljontal – förstaföräldrarna och biofamiljerna/släktingarna i ursprungsländerna, de västerländska adoptivföräldrarna och inte minst de adopterade själva liksom deras eventuella partners och barn.

Svenskarna (liksom de övriga nordborna) har då adopterat från exakt samma ursprungsländer som holländarna och har i många fall t o m använt sig av exakt samma kontakter i ursprungsländerna för att initiera och facilitera utlandsadoptionerna så allt tyder på att den nederländska utredningens slutsatser helt enkelt även gäller för den svenska internationella adoptionsverksamheten samt att den kommande svenska statliga utredningen om de illegala och korrupta adoptionerna kommer att komma fram till samma sak som den nederländska utredningen gjorde.