Idag den 29 april 1916 åsamkades Brittiska imperiet ett av sina största militära nederlag

Idag den 29 april 1916 åsamkades Brittiska imperiet ett av sina största militära nederlag i detta imperiums synnerligen blodbestänkta historia:


Efter att ha förlorat närmare 25 000 man under belägringen av Kut al-Amara eller al-Kut i dagens Irak, som hade pågått sedan december 1915 som en del av Första världskriget, kapitulerade de överlevande 15 000 brittiska soldaterna under ledning av generalmajor Charles Townshend för Osmanska rikets Halil Pascha på just denna dag för 105 år sedan.


Därmed misslyckades Tsar-Rysslands arméer i Kaukasus respektive i Persien (i dagens Iran) med att undsätta de belägrade och hårt ansatta Brittiska imperiet-trupperna i dagens Irak samtidigt som Osmanska rikets båda allierade Österrike-Ungern och Tyskland också hade trupper i Mellanöstern vilka bl a stred i Palestina på Osmanska rikets sida.


Samma dag kunde dock Brittiska imperiet glädjas åt att ha återerövrat Dublin från det som senare kom att bli IRA, d v s idag för 105 år sedan avslutades också det bland irländarna så mytomspunna Påskupproret på Irland med en brittisk seger över de irländska republikanerna efter att stora delar av Dublins innerstad hade lagts i ruiner under de våldsamma striderna.