En post-BLM- och pandemi-annons

En i svenska reklam- och annonssammanhang sällsynt och ovanlig kombination och komposition (och ”koreografering”):

Två minoritetspersoner förekommer tillsammans utan en enda majoritetsperson i bild och i form av en helsidesannons från NK i dagens SvD (var annars).

Det ”normala” är annars att minoritetspersoner i svensk offentlig och kommersiell samtida bildkultur nästan alltid antingen är ensamma eller hittas tillsammans med majoritetspersoner – som (hetero- eller homosexuella intimrelations)partners, som (adopterade eller blandade/mixade) barn eller som vänner (såsom som klasskamrater, kollegor, grannar o s v).

Och eftersom reklambranschen är synnerligen känslig för samtiden och för trender och vill vara progressiv och radikalt ”edgy” så säger min kvalificerade gissning att denna helsidesannons bör förstås dels i relation till post-BLM (d v s annonsen är publicerad efter 2020 års globala och svenska BLM-rörelse) och dels i relation till den pågående pandemin (d v s i relation till frågan om rasism mot asiater).