Socialminister Lena Hallengren meddelar att regeringen nu har inlett arbetet med att formulera direktiven till den kommande statliga utredningen om korruptionen inom den svenska internationella adoptionsverksamheten

Socialminister Lena Hallengren uppger till DN att regeringen nu har inlett arbetet med att formulera direktiven till den kommande statliga utredningen om korruptionen inom den svenska internationella adoptionsverksamheten:

”Jag kan konstatera att det tycks finnas ett brett stöd bakom regeringens initiativ och det är mycket positivt.”

https://www.dn.se/varlden/lena-hallengren-om-dns-granskning-av-adoptioner-fran-colombia-upprorande-och-omskakande

”I DN:s senaste publiceringar framkommer vittnesmål om oegentligheter kopplade till svenska adoptioner från Colombia. På plats i landet vittnar fattiga mödrar om hur de har berövats sina barn, och i Sverige vittnar deras barn om dokument med falska uppgifter.

Socialminister Lena Hallengren har, med hänvisning till hög arbetsbelastning, avböjt en regelrätt intervju. Hon svarar på DN:s frågor via mejl.

”Det är alltid upprörande och omskakande när utsatta barn och föräldrar far illa”, skriver socialministern efter att ha läst granskningen.

I mars i år öppnade hon för en översyn av adoptionsförmedlingen till Sverige under 1960- till 1990-talen, en fråga som tidigare drivits av Vänsterpartiet med anledning av de illegala adoptionerna från Chile. Ulf Kristersson (M) gick steget längre och krävde en vitbok över samtliga adoptioner till Sverige. Apropå kravet på en vitbok svarar Lena Hallengren:

”Jag kan konstatera att det tycks finnas ett brett stöd bakom regeringens initiativ och det är mycket positivt. I övrigt kan man kalla en utredning för olika saker. Det viktigaste är att det blir en utredning.”

Just nu pågår arbetet inom Regeringskansliet med att ta fram direktiv för hur utredningen ska utformas. Nederländernas utredning av internationella adoptioner, som offentliggjordes i februari i år, var fri från politisk styrning och kopplingar till adoptionsverksamhet. Hur den svenska utredningen ska utformas har Hallengren i dag inget rakt svar på.

DN:s kartläggning visar att merparten av adoptivbarnen har anlänt från diktaturer och svaga demokratier med utbredd korruption. Det är ett av skälen till att utreda av svensk adoptionsförmedling.

”En viktig sak att kartlägga är samspelet mellan å ena sidan lagstiftare och myndigheter och å andra sidan de privata adoptionsorganisationerna.””

(…)

”När det gäller historien så hoppas jag att en utredning kan kasta ljus över vad som tidigare har skett när det gäller internationella adoptioner till Sverige.”